Van on-street naar off-street

woensdag 20 februari 2019
timer 4 min
Parkmobile is marktleider op het gebied van mobiele betalingen en digitale parkeeroplossingen. Omdat het bedrijf samenwerkt met alle off-street locaties en technische partners is het een ideale partner voor gemeenten om parkeren in de stad van on-street naar off-street te verplaatsen. Dat zegt Esther van der Meer, managing director van Parkmobile Benelux.

Van der Meer ziet dat veel gemeenten bezig zijn met doelen opstellen rondom CO2-reductie en het autovrij maken van het centrum. Om dat te sturen heeft de gemeente verschillende middelen ter beschikking. Zoals belasting op fossiele brandstoffen ten opzichte van elektrisch rijden en het instellen van milieuzones. Een ander middel is ervoor zorgen dat de gebruiker off-street in plaats van on-street gaat parkeren. En bij dat laatste kan Parkmobile de gemeenten helpen, omdat het bedrijf samenwerkt met off-street locaties. Van der Meer: “De kracht van die samenwerking tussen off-street locaties en Parkmobile is namelijk dat je die gemeenten een alternatieve parkeergelegenheid kunt bieden. En dat je de gebruiker, die voorheen de app gebruikte voor het zoeken naar een on-street parkeerplaats, nu de beschikbaarheid van off-street parkeerplaatsen kunt tonen. De gebruiker kan dan nog steeds, net als bij on-street, kiezen op basis van bijvoorbeeld locatie of prijs.”

Alle partijen

Bij de samenwerking met off-streetlocaties denkt Van der Meer aan alle partijen op dat gebied: “Dus niet alleen partijen als Interparking, APCOA en Q-Park, maar ook bijvoorbeeld aan technologieproviders als ParkBee en andere parkeermanagementsystemen.” 

Van der Meer ziet dat de afgelopen jaren voorzichtig de eerste stapjes zijn gezet en kijkt nu uit naar een versnelde dialoog. Ze wijst erop dat ook off-street providers vanwege een hogere bezettingsgraad van hun locaties belang hebben bij samenwerking met platformpartijen zoals Parkmobile. “Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat er samenwerkingsvormen gaan ontstaan met een totaalaanbod, dat de reis van de gebruiker in de goede zin van het woord stuurt. Waarbij de gemeentelijke bemoeienis als katalysator functioneert. Uiteindelijk realiseren alle partijen – gemeenten, platformpartijen en off-street locaties – zich dat de overstijgende doelen – zoals bijvoorbeeld CO2-reductie – alleen samen bereikt kunnen worden.”

Rotterdam en Helmond

Van der Meer noemt Rotterdam en Helmond als lichtende voorbeelden: “Rotterdam en Helmond hebben een duidelijke visie op zaken als smart mobility en cashless parking. Ze zoeken ook zelf de samenwerking op om invulling te geven aan die visie. Daarbij begrijpen ze ook dat als ze het centrum autovrij willen maken, ze moeten zorgen dat gemeentelijke garages beter beschikbaar moeten zijn voor het publiek.” Van der Meer noemt nog een belangrijke partner, het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten. “Daar zijn veel gemeenten lid van. Bovendien zitten die gemeenten ook in het Nationaal Parkeer Register, dat wordt beheerd door het SHPV. Overigens werken we ook direct samen met gemeenten. In beide gevallen is het doel hetzelfde: op weg naar autoluwe steden door de switch van on-street naar off-street parkeerbeleid.”Op deze manier ontwikkelt Parkmobile, dat achttien jaar geleden startte als dienst voor on-street parkeren, zich organisch en past het zich aan aan nieuwe behoeften van de gebruiker en de gemeentes. “Dat geldt richting off-street, maar ook bijvoorbeeld voor evenementen, waarbij we organisatoren helpen met parkeeroplossingen – vast en tijdelijk – voor hun bezoekers. Dit doen we bijvoorbeeld in het Gelredome.”

Van der Meer schetst de stip op de horizon: “In een ideale wereld zou je alle informatie die voor een gebruiker belangrijk is, en afgestemd is op het beleid van de gemeente, op één platform beschikbaar willen maken, inclusief de mogelijkheid voor reserveringen.”

MaaS

In een groter geheel ziet ook Van der Meer dat de parkeervraag zich steeds meer ontwikkelt naar een mobiliteitsvraag. Daarin past ook de beweging van Parkmobile samen met de nieuwe eigenaren BMW en Daimler richting Mobility as a Service (MaaS). “Het uitgangspunt is om als joint venture in alle mobiliteitsbehoeften van de gebruiker te gaan voorzien. Het is de bedoeling dat zo’n joint venture zowel de parking behoefte als de charging en carsharing behoefte faciliteert. Dat zou ertoe kunnen leiden dat je straks in de Parkmobile app naast parkeren ook je auto kunt opladen of kunt delen. In die zin gaan we boeiende jaren tegemoet!”