Verhandelbare parkeerrechten en gereserveerde parkeerplaatsen

donderdag 13 juni 2019
timer 3 min
Het Deltaplan Mobiliteit van de Mobiliteitsalliantie is gisteren overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). In het Deltaplan stellen de mobiliteitspartners de reiziger centraal. De minister is blij met het plan. "Mobiliteit is de drager van de samenleving, niet alleen van de economie." Ook parkeren komt ruim aan bod in de plannen van de Mobiliteitsalliantie.

Het Deltaplan werd aan de minister en staatssecretaris overhandigd tijdens een bijeenkomst in Den Haag waar naast de minister en media, vertegenwoordigers van de 25 partners die samen de Mobiliteitsalliantie vormen aanwezig waren. De Mobiliteitsalliantie bestaat onder andere uit de NS, RAI-vereniging, Fietsersbond, ANWB en BOVAG. Het thema van het plan is ‘hoog tijd voor mobiliteit’. Frits van Bruggen, directeur van de ANWB: "Nederland staat onder druk. Niet alleen de mobiliteit, maar ook de verkeersveiligheid. Als we niets doen, stijgt het aantal verkeersslachtoffers naar dertigduizend per jaar. Niets doen is geen optie." Maas, Mobility as a Service, gaat een belangrijke rol spelen, denkt Van Bruggen. “Daarom moeten we data gaan koppelen en toe naar een andere manier van betalen, in plaats van naar bezit, betalen naar gebruik, per kilometer. We vragen veel, in totaal 56 miljard, maar we bieden ook veel." 

In de plannen komt parkeren ook aan de orde. Zo wordt er een schets weergegeven van een reis in 2030:

Terwijl je auto zich netjes vanuit de parkeerplaats manoeuvreert, check je de automatisch gegenereerde reisindeling voor vandaag. Het reisplan is geïntegreerd met de routeplanner in de auto. Op de hoek van de straat schakel je de modus ‘zelf rijden’ uit en neem je het stuur over. Op de regionale weg schakel je de auto weer over op de autopiloot. Volgens aanwijzingen rijd je naar de reizigershub bij Amersfoort, waar al een parkeerplaats voor je is gereserveerd.

Verhandelbare parkeerrechten

Innovatieve oplossingen op de weg en in het OV om de spits te beïnvloeden zijn noodzakelijk, zo stelt de alliantie. Kijkend naar parkeren gaat het bijvoorbeeld over verhandelbare parkeerrechten, om mensen te stimuleren minder vaak met de auto naar het werk te komen en beschikbare parkeerruimte effectiever te benutten. Met ‘verhandelbare parkeerrechten’ wordt onderzocht welke effecten een andere verdeling van schaarste heeft op het gebruik van parkeervoorzieningen (en daarmee de auto). Ook wordt duidelijk of deze methode door de gebruiker wordt ervaren als een eerlijke manier om schaarste te verdelen. Daarnaast kan zo worden onderzocht of de parkeerdrukte kan worden verminderd op een budget-neutrale manier.

Deelnemers krijgen parkeerrechten om gebruik te maken van de parkeervoorzieningen. Voor elke geregistreerde parkeeractie, wordt automatisch een parkeerrecht ingezet. Als deelnemers vaker gebruik wil maken van de parkeervoorziening moeten deelnemers rechten bijkopen. Andersom kunnen deelnemers verkopen. Via handel op een digitale marktplaats ontstaat een evenwichtsprijs. Omdat deelnemers onderling kopen en verkopen is er geen sprake van extra kosten voor beloningen of boetes.

Stedelijke mobiliteit

Daarnaast worden in Het Deltaplan oplossingen gegeven voor de stedelijke mobiliteit van de toekomst. “Er moet voldoende ruimte blijven voor parkeren in (woon)wijken, bijvoorbeeld via buurt parkeervoorzieningen, in combinatie met of in een later stadium te transformeren naar een hub. Op deze manier kan worden voorkomen dat autodichtheid verder toeneemt”, zo staat geschreven in het Deltaplan. Tot slot moet er geïnvesteerd worden in parkeervoorzieningen en ontsluiting aan de stadsrand met goede overstapmogelijkheden naar OV en fiets en naar nieuwe vormen van micro-mobiliteit die de komende jaren op de markt komen. 

Lees hier het Deltaplan Mobiliteit.

Lees verder

Waterdichte afwerking voor parkeerdek Zeist

9 jul om 10:01 uur
Het parkeerdek bij appartementencomplex Laan van Vollenhove in Zeist was al jaren in slechte staat, waarbij…
Lees verder »

Samen ruimte maken voor fietsparkeren

7 jul om 10:24 uur
Om beter aan een veranderende marktvraag te kunnen voldoen, slaan BOERurban en Klaver Fietsparkeren de handen…
Lees verder »

Data heeft ook gevoel

3 jul om 10:47 uur
Parkeren is emotie! Keuzes over parkeerbeleid moet je niet maken op basis van emotie of onderbuikgevoel maar op…
Lees verder »

De Parkeermeneer: Data in tijden van Corona

3 jul om 09:44 uur
Het zijn rare tijden. Tenzij op korte termijn een vaccin wordt gevonden gaan die nog wel even duren. Het virus…
Lees verder »

Open parkeerdata belangrijk voor bereikbare en leefbare stad

30 jun om 09:45 uur
Het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) en het ministerie van IenW hebben de handen ineengeslagen om…
Lees verder »

Stelling: Open parkeerdata heeft pas waarde als deze (nagenoeg) volledig is en altijd accuraat.

29 jun om 15:22 uur
Applicatiebouwers zijn pas geïnteresseerd in parkeerdata als deze compleet is en betrouwbaar. Zonder deze…
Lees verder »

Diemen: scanauto voor parkeerschijfcontrole

29 jun om 12:46 uur
Vanaf 1 augustus gaat een scanauto van EPS de parkeercontrole in Diemen verzorgen, waarbij handhaving in…
Lees verder »

Speedgate as a Service als oplossing voor Schiphol Express

26 jun om 11:21 uur
Op het logistieke centrum van Schiphol Express is het een komen en gaan van vrachtwagens, die snel en eenvoudig…
Lees verder »