Wat is er gewijzigd in de CROW-parkeerkencijfers?

dinsdag 6 november 2018
timer 4 min
Het CROW presenteerde op 1 november de aangepaste parkeerkencijfers en deze verschijnen binnenkort in de uitgave 'Toekomstbestendig parkeren. Van parkeerkencijfers naar parkeernormen'. De kencijfers zijn (via een abonnement) alvast beschikbaar via de website van het CROW. Martin Blankendaal van Spark vergeleek de nieuwe cijfers met de vorige versie uit 2013. Wat is er gewijzigd?

De aanwezigheidspercentages en de fietsparkeerkencijfers waren toen dit artikel werd geschreven, op maandag 5 november, overigens nog niet beschikbaar. Zodra deze gegevens beschikbaar zijn, vullen wij dit artikel aan.


Deze kencijfers van het CROW vormen de basis voor veel gemeentelijke Nota’s Parkeernormen en voor bepalingen van de parkeerbehoefte door onder meer ontwikkelaars en adviesbureaus. Daarom is het interessant om te verkennen wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige versie uit 2013. De bijbehorende cijfers over de verkeersgeneratie worden in dit artikel buiten beschouwing gelaten.

Laadpunten elektrische auto’s

In algemene zin valt meteen op dat het CROW nu ook aangeeft met welk percentage laadpunten voor elektrische auto’s rekening is gehouden. De weergegeven kencijfers zijn inclusief het aantal laadpunten.

Ongewijzigde onderdelen

De indeling naar mate van stedelijkheid (niet stedelijk, weinig stedelijk, matig stedelijk, sterk stedelijk, zeer sterk stedelijk) is gehandhaafd. Dat geldt ook voor de ligging (centrum, schil centrum, rest bebouwde kom of buitengebied). Het aandeel bezoek dat in de parkeerkencijfers is opgenomen is ook niet gewijzigd.


In een aantal hoofdgroepen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de cijfers uit 2013. Dit geldt voor Werken, Horeca en (verblijfs)recreatie, Gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen en Onderwijs.

Wonen

Voor de hoofdgroep wonen geldt dat dezelfde indeling als in 2013 is gehanteerd, met als toevoeging kleine eenpersoonswoningen (tiny houses, meestal grondgebonden). De minimale en maximale parkeerkencijfers voor alle woningtypen zijn in zeer sterk stedelijke gebieden  met 0,1 parkeerplaats per woning verlaagd ten opzichte van 2013. Voor de overige maten van stedelijkheid en bezoek van bewoners zijn geen wijzigingen aanwezig.

Winkelen en boodschappen

De volgende functies zijn vervallen: discountsupermarkt, weekmarkt (bij klein wijk-, buurt- en dorpscentrum), kringloopwinkel, bruin- en witgoedzaken en woonwarenhuis/woonwinkel.


De functies fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau) en fullservice supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau) zijn samengevoegd in de functie fullservice supermarkt. Voor de functie 'groothandel in levensmiddelen' geldt het omgekeerde: deze functie is nu gesplitst in 'groothandel algemeen' en 'groothandel specialist' (bijvoorbeeld levensmiddelen, kantoorartikelen).


Een buurt- en dorpscentrum kwam in 2013 voor in het centrum van niet stedelijk gebied, nu is deze functie op dergelijke locaties niet van toepassing.  Voor een tuincentrum is in het buitengebied het maximale parkeerkencijfer met 0,2 parkeerplaats per 100 m2 verlaagd voor iedere mate van stedelijkheid.

Sport, cultuur en ontspanning

Voor een bioscoop is in 'rest bebouwde kom' van een sterk stedelijk gebied het minimale parkeerkencijfer met 0,1 parkeerplaats per 100 m2 verlaagd. Voor theater/schouwburg is in 'rest bebouwde kom' het maximale parkeerkencijfer met 1,0 parkeerplaats per 100 m2 verhoogd voor alle maten van stedelijkheid, met uitzondering van zeer sterk stedelijk.

Voor sauna/hammam is in 'rest bebouwde kom' van een matig stedelijk gebied het maximale parkeerkencijfer met 0,2 parkeerplaats per 100 m2 verhoogd. De volgende functies zijn toegevoegd: zwemparadijs, ski- snowboardhal, kinderboerderij (stadsboerderij) en plantentuin (botanische tuin).

Conclusie

Het aantal wijzigingen ten opzichte van de parkeerkencijfers uit 2013 is beperkt. Blijkbaar zijn er sinds 2013 geen wijzigingen in autobezit en -gebruik opgetreden, die aanleiding geven tot forse aanpassingen van de parkeerkencijfers. Dankzij de update zijn actuele cijfers beschikbaar en hoeven we ons niet af te vragen of de kencijfers uit 2013 nog wel representatief zijn. Doordat het aantal wijzigingen beperkt is en de afwijkingen ook niet heel groot zijn, is er voor gemeenten geen dringende noodzaak om een Nota Parkeernormen, die op de kencijfers uit 2013 gebaseerd is, te actualiseren.

Lees verder

Samen ruimte maken voor fietsparkeren

7 jul om 10:24 uur
Om beter aan een veranderende marktvraag te kunnen voldoen, slaan BOERurban en Klaver Fietsparkeren de handen…
Lees verder »

Data heeft ook gevoel

3 jul om 10:47 uur
Parkeren is emotie! Keuzes over parkeerbeleid moet je niet maken op basis van emotie of onderbuikgevoel maar op…
Lees verder »

De Parkeermeneer: Data in tijden van Corona

3 jul om 09:44 uur
Het zijn rare tijden. Tenzij op korte termijn een vaccin wordt gevonden gaan die nog wel even duren. Het virus…
Lees verder »

Open parkeerdata belangrijk voor bereikbare en leefbare stad

30 jun om 09:45 uur
Het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) en het ministerie van IenW hebben de handen ineengeslagen om…
Lees verder »

Stelling: Open parkeerdata heeft pas waarde als deze (nagenoeg) volledig is en altijd accuraat.

29 jun om 15:22 uur
Applicatiebouwers zijn pas geïnteresseerd in parkeerdata als deze compleet is en betrouwbaar. Zonder deze…
Lees verder »

Diemen: scanauto voor parkeerschijfcontrole

29 jun om 12:46 uur
Vanaf 1 augustus gaat een scanauto van EPS de parkeercontrole in Diemen verzorgen, waarbij handhaving in…
Lees verder »

Speedgate as a Service als oplossing voor Schiphol Express

26 jun om 11:21 uur
Op het logistieke centrum van Schiphol Express is het een komen en gaan van vrachtwagens, die snel en eenvoudig…
Lees verder »

Heeft open parkeerdata pas waarde als deze volledig is en altijd accuraat?

25 jun om 22:39 uurtimer2 min
Applicatiebouwers zijn pas geïnteresseerd in parkeerdata als deze compleet is en betrouwbaar. Zonder deze…
Lees verder »