Welke kennis ontbreekt bij gemeenten in hun parkeerbeleid?

zondag 4 november 2018
timer 2 min
Welke kennis ontbreekt bij gemeenten in hun parkeerbeleid? Om een antwoord op deze vraag te krijgen werken CROW, CE Delft en Erasmus UPT in opdracht van Rijkswaterstaat samen aan het onderzoeksproject 'Kennisleemtes Parkeerbeleid'.

Een van de doelen van dit project is inzicht te krijgen in de belangrijkste beleidsvragen van gemeenten en of er voldoende kennis aanwezig is om deze beleidsvragen te beantwoorden. De voornaamste focus ligt hierbij op kwantitatieve relaties (welke maatregel leidt tot welk effect in aantallen of procenten). Daarom willen de onderzoekers ook inventariseren wat de behoefte aan kennis is op dit gebied. Wat heeft u opgemerkt en waar ziet u nog kansen? De onderzoekers horen het graag van u! 

Uw input

De onderzoekers zijn benieuwd wat er speelt bij u. Daarom hebben ze een aantal vragen en stellingen rond verschillende thema’s met betrekking tot parkeren die ze aan u voor willen leggen. Thema's die aan de orde komen zijn parkeernormen en betaald parkeren/parkeertarieven. Ook wordt gevraagd in hoeverre u behoefte heeft aan (meer) kennis met betrekking tot de volgende thema’s:

 • (Aantal) niet-openbare parkeerplaatsen en effect op openbaar parkeren
 • Parkeren bij recreatiebestemmingen (bijv. musea, zwembaden etc.) en evenementen
 • Andere parkeerregimes dan betaald parkeren (bv. verblijfsheffing, blauwe zones etc.)
 • Parkeren op afstand (P+R, P+fiets, parkeerpleinen i.p.v. parkeren voor de deur etc.)
 • Effecten van deelautogebruik op parkeren
 • Effecten van parkeren op kwaliteit van de leefomgeving
 • Effecten van elektrisch rijden op parkeren
 • Digitale omgeving parkeren (informatie/ reserveringssystemen)
 • Sociale veiligheid parkeren
 • Fysieke inrichting parkeerplaatsen
 • Handhaving van het parkeerregime
 • Monitoring
 • Aanbod en bezettingsgraad parkeervoorzieningen
 • Parkeren rond OV-knooppunten

Uw input is erg belangrijk; het wordt gebruikt om de onderzoeksagenda voor de komende jaren vorm te geven. Doet u ook mee?

U blijft anoniem

Het invullen van deze enquête neemt ongeveer 10 à 15 minuten in beslag. De enquête is volledig anoniem. Er worden in deze enquête geen persoonsgegevens gevraagd. Uw identiteit kan dan ook op geen enkele manier achterhaald worden. Uw antwoorden zullen uitsluitend gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden.

Resultaten

Aan het einde van het onderzoek worden de resultaten verspreid via deze website.

Lees verder

Data heeft ook gevoel

3 jul om 10:47 uur
Parkeren is emotie! Keuzes over parkeerbeleid moet je niet maken op basis van emotie of onderbuikgevoel maar op…
Lees verder »

De Parkeermeneer: Data in tijden van Corona

3 jul om 09:44 uur
Het zijn rare tijden. Tenzij op korte termijn een vaccin wordt gevonden gaan die nog wel even duren. Het virus…
Lees verder »

Open parkeerdata belangrijk voor bereikbare en leefbare stad

30 jun om 09:45 uur
Het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) en het ministerie van IenW hebben de handen ineengeslagen om…
Lees verder »

Stelling: Open parkeerdata heeft pas waarde als deze (nagenoeg) volledig is en altijd accuraat.

29 jun om 15:22 uur
Applicatiebouwers zijn pas geïnteresseerd in parkeerdata als deze compleet is en betrouwbaar. Zonder deze…
Lees verder »

Diemen: scanauto voor parkeerschijfcontrole

29 jun om 12:46 uur
Vanaf 1 augustus gaat een scanauto van EPS de parkeercontrole in Diemen verzorgen, waarbij handhaving in…
Lees verder »

Speedgate as a Service als oplossing voor Schiphol Express

26 jun om 11:21 uur
Op het logistieke centrum van Schiphol Express is het een komen en gaan van vrachtwagens, die snel en eenvoudig…
Lees verder »

Heeft open parkeerdata pas waarde als deze volledig is en altijd accuraat?

25 jun om 22:39 uurtimer2 min
Applicatiebouwers zijn pas geïnteresseerd in parkeerdata als deze compleet is en betrouwbaar. Zonder deze…
Lees verder »

Scanauto gaat controleren in blauwe zones Diemen

24 jun om 10:06 uur
De gemeente Diemen heeft Spark om ondersteuning gevraagd bij het vormgeven van een aanbesteding van een nieuwe…
Lees verder »