Zwolse bedrijven gaan parkeerplekken beter benutten door proef met slim parkeersysteem

dinsdag 6 februari 2024

hxdbzxy / Shutterstock

Dit jaar start in Oosterenk een vierjarige proef met een slim parkeersysteem. Het doel van de proef is om de beschikbare parkeerplekken effectiever en flexibeler te benutten, ongeacht wie de eigenaar is. Op korte termijn lost dit een capaciteitsprobleem op, op de lange termijn biedt het inzicht en ervaringen om dit soort parkeersystemen ook breder in het gebied en in Zwolle te gebruiken.

Veel parkeerplaatsen in Oosterenk bevinden zich bij de kantoren en bedrijven in het gebied. Op drukke momenten is op sommige plekken een tekort, terwijl op andere terreinen nog plekken vrij zijn. Dankzij o.a. slagbomen met kentekenlezers en een reserveringssysteem, is het straks mogelijk de beschikbare parkeerplekken op de deelnemende terreinen onderling uit te wisselen tussen de bedrijven.

Ruimte efficiënter gebruiken

Tijdens de vierjarige proef hoopt de gemeente kennis op te doen over dubbelgebruik van parkeerruimte, verplaatsingsgedrag en drukke momenten. Hiermee sorteert ze voor op de forse groei van Zwolle en de toenemende druk op de buitenruimte. Wethouder Gerdien Rots: ‘Oosterenk ontwikkelt zich tot een gebied waar straks niet alleen gewerkt, maar ook gewoond wordt. Daarom willen we ruimte bieden aan bijvoorbeeld groen of speelvoorzieningen. Dat betekent dat we de ruimte zo optimaal mogelijk moeten benutten. Dubbelgebruik van parkeren helpt om ruimte te maken voor andere functies, net als het stimuleren van andere vormen van vervoer.’

Over de proef

Drie parkeerterreinen doen mee aan de proef. Deze terreinen verhuurt de gemeente aan Waterschap Drents-Overijsselse Delta, Univé Dichtbij en deltaWonen. De medewerkers van deze bedrijven en de huurders van de huidige en toekomstige flexwoningen in Oosterenk kunnen deze parkeerterreinen gewoon blijven gebruiken. Een aantal andere bedrijven kan straks, via de gemeente, een abonnement afsluiten voor de resterende beschikbare parkeerplekken. Gerdien Rots: ‘We zijn blij dat deze drie bedrijven met ons mee willen experimenteren aan het parkeren van de toekomst. We hopen dat het systeem na de proef uitgebreid wordt, waarbij meer bedrijven onderling hun parkeerterreinen gaan delen.’