2023 - een jaar van groei voor de auto

dinsdag 27 februari 2024

Foto: Shutterstock

Het Nederlandse wagenpark kende afgelopen jaar een grote groei. Dat is terug te zien in een toename en filezwaarte en parkeerdruk. Tegelijk zijn er veel ontwikkelingen in alternatieve vormen van mobiliteit met onze doelstellingen voor een meer leefbare publieke ruimte. Monit Data kijkt hoe deze trends in onze data over 2023 te zien zijn.

Misschien heb je het recente artikel in het AD gelezen. Het aantal auto’s in Nederland is in 2023 meer dan ooit gegroeid. En dat heeft gevolgen: de filezwaarte is flink gegroeid en we zien de parkeerdruk ook weer toenemen. We zien deze cijfers zelfs alweer hoger worden dan 2019, het laatste ‘normale’ jaar voor de wereldwijde pandemie en daarmee de acceptatie van thuiswerken.

Deze groei in het gebruik van de eigen auto lijkt haaks te staan op vele doelstellingen voor een meer leefbare samenleving, namelijk meer gebruik van alternatieve vormen van mobiliteit zoals deelauto’s, fiets, OV, MaaS en meer. En ook hoeveel plek we de auto willen geven in de beperkte publieke ruimte in het drukke Nederland. In vele steden en gemeentes is er een discussie over parkeerplaatsen. Amsterdam wil 10.000 plekken verwijderen voor 2025, nieuwe woonwijken hebben minder of geen plekken, en de parkeernormen voor bezoekers worden ook geëvalueerd.

Monit Data bekijkt de cijfers

Met data-analyse in ons bloed, zijn we als Monit Data natuurlijk nieuwsgierig hoe we deze maatschappelijke ontwikkelingen in mobiliteit terugzien in onze cijfers. Uit onze diensten Parkeermonitor en VTAG hebben wij enkele parkeerdata kerncijfers uit 2023 voor de auto en fiets geanalyseerd.

 

 

Verwerkte transacties 2023

In 2023 was er een 9%-groei naar meer dan 63 miljoen transacties die door Monit verwerkt zijn. Hierbij had on- en offstreet parkeren voor de auto, zoals verwerkt in onze Parkeermonitor, met 98% het grootse aandeel in de transacties.

De transacties voor parkeren met de auto groeide stabiel met 8%. Dit is te verklaren uit een aantal samenhangende ontwikkelingen; een toename van het gebruik van de auto nu we na de pandemie zowel voor werk en privé weer meer buitenshuis zijn, het groeiende wagenpark en een afname van het gebruik van het ov volgend op de pandemie.

Het parkeergedrag na corona toont wel verschillen. In de regio’s buiten de randstad lijkt het herstel langzamer te verlopen. Ook zijn de zakelijke abonnementen nog niet terug op het niveau van 2019. Lees meer hierover in ons artikel ‘Parkeren na Corona’.

Fietsparkeren

De opkomst van alternatieve vormen van mobiliteit is ook zichtbaar. De fiets is steeds meer een volwaardig onderdeel binnen de moderne mobiliteitsmix. Bij veel steden en gemeentes is de fiets een plek geven een actueel onderwerp. Dit gebeurt onder andere door de fiets te verplaatsen van het straatbeeld naar beheerde stallingen.

Het is begonnen in de grotere steden, maar deze ontwikkeling is zich nu landelijk aan het verspreiden. Bij Monit Data komt dit naar voren een een sterke groei van 62% in de verwerkte transacties voor fietsparkeren in beheerde stallingen. Deels komt dit voort uit meer transacties per stalling. Daarnaast zien we ook groei, omdat meer steden gekozen hebben hun stallingen te laten beheren met VTAG, onze geïntegreerde oplossing voor digitaal fietsparkeren.

Meer doen met data

Waar verwerkte transacties de ‘ruwe grondstof' zijn voor onze data-analyses, zijn rapportages het eindresultaat wat hieruit voortkomt.

Gegenereerde rapportages 2023

Dat Monit-gebruikers steeds meer met data doen, is te zien in het aantal rapportages dat gegenereerd is. Dit groeide met 15% naar bijna 22 duizend, dat is relatief meer groei dan de onderliggende transacties. Omdat Monit Data van diverse parkeersystemen verzamelt en transformeert naar een uniform model, creëert dit vele mogelijkheden. Zo kunnen we nieuwe combinaties en doorsnijdingen van de verzamelde parkeerdata maken. Daarmee hebben onze gebruikers toegang tot steeds meer inzichten en rapportages om ze te helpen met parkeerbeleid en -beheer.

Ook bij de gegenereerde rapportages hadden on- en offstreet parkeren voor de auto met 79% het grootse aandeel. De groei in deze rapportages ging met 8% ook gelijk op met de groei in aantal transacties.

Maar de grote groei in rapportages is bij de nieuwe vormen van mobiliteit, en ook voor nieuwe Monit-diensten. Het Nederlandse wagenpark zit in een transitie naar elektrificatie. Binnen de Parkeermonitor hebben we recentelijk een EV-module geïntroduceerd voor volledig inzicht in alle aspecten van EV-laden in een stad of gemeente. Met 78% groei in rapportages is de transitie naar elektrisch rijden ook hier onmiskenbaar aanwezig.

De groeiende landelijke ontwikkeling van het parkeren van de fiets in beheerde stallingen zorgt ook voor een toename in rapportages. Hier zagen we een sterke toename van 84%.

Eerder noemden we de nieuwe inzichten die Monit Data kan creëren door het verzamelen en uniformeren van data. Een succesverhaal hierin in 2023: met een 292% toename in rapportages was parkeerdruktemetingen met de scanauto. Door data te gebruiken van de scanauto die reeds in vele steden rondrijdt voor handhaving, bestaande geografische data en een slim algoritme, zijn we in staat betrouwbare parkeerbezettinganalyses te doen. En dit met meer regelmaat en tegen lagere kosten dan traditionele handmatige metingen.

Doorzettende groei in 2024

De komende jaren zullen de uitdagingen van 2023 zich continueren. Het wagenpark in Nederland zal verder groeien naar 10 miljoen in 2024. Tegelijk heeft een meer leefbare omgeving steeds meer prioriteit in ons land. Daarmee blijft het invullen van de mobiliteitsbehoefte een dynamische mix van de auto en alternatieve vormen.

Dit zal vele, en vaak tegenstrijdige, eisen stellen aan beleidmakers op het gebied van mobiliteit. Bij Monit Data zijn wij overtuigd dat om de juiste beslissingen te maken voor beleid, en ook voor financieel en operationeel beheer, je moet beginnen met heldere datagedreven inzichten.