Blog: Niet parkeren bij oplaadpunten

donderdag 17 maart 2016
timer 3 min
Wet- en regelgeving. Het blijkt vaak lastig. In dit blog een verhaal van een automobilist die wel betaald heeft voor parkeren maar de bolide geparkeerd had op een parkeerplaats uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische auto's. De auto werd weggesleept, de klant was verbijsterd.

Blog door Steven Geerling – SRK Rechtsbijstand


Begin vorig jaar heb ik een zaak behandeld met een automobilist die keurig een kaartje kocht bij de parkeerautomaat en een kaartje achter de voorruit legde. Toch werd zijn auto weggesleept omdat hij zijn auto had geparkeerd op een plaats waar alleen geparkeerd mag worden om een elektrisch aangedreven auto op te laden.


Steeds vaker duikt de oplaadpaal op langs de openbare weg omdat gemeenten willen aansluiten bij de behoeften op het gebied van duurzaamheid. Daar geldt dan een parkeerverbod voor alle voertuigen die daar niet staan om aangesloten en opgeladen te worden. De gemeente mocht daarom wegslepen.


Grondslag

In de Wegenverkeerswet is in artikel 170 genoemd dat burgemeester en wethouders bestuursdwang mogen toepassen om een gedeelte van de weg vrij te houden of vrij te krijgen. Bestuursdwang is dan een actie die een gemeente kan uitvoeren om een overtreding of illegale situatie op zo kort mogelijke termijn te beëindigen. Wegslepen is daar een voorbeeld van. Via artikel 173 van de Wegenverkeerswet kunnen vervolgens regelingen worden opgesteld voor welke overtredingen voertuigen kunnen worden weggesleept en vervolgens wat de daaraan verbonden kosten zijn. Dit kan bij algemene maatregel van bestuur en op gemeentelijk niveau door een gemeentelijke verordening op te stellen. 


Verkeersteken

In deze situatie gaat het om een bord dat wordt aangeduid met nummer E8. Formeel is dat een bord dat aangeeft “Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven”. Het is een bord dat bijvoorbeeld ook van toepassing is voor invalidenparkeerplaatsen, standplaatsen voor laden en lossen en taxistandplaatsen. 


Het wegslepen van de auto is klaarblijkelijk zelfs mogelijk ook al heeft de automobilist keurig een kaart bij de automaat gekocht maar de betekenis van het bovengenoemde bord niet kende. Daarnaast is ook vermeld dat auto’s weggesleept konden worden. Weliswaar zou een tekst als ‘wegsleepregeling van kracht’ een krachtiger indruk hebben gemaakt, maar dat is geen omstandigheid waarmee de zaak kan worden gewonnen. 


De bedoelde parkeerplaatsen zijn uitsluitend bestemd om een elektrisch voertuig weer op te laden. Het gaat zelfs zover dat wanneer iemand daar een elektrisch aangedreven voertuig parkeert, maar niet oplaadt (dus zonder stekker van oplaadpaal naar de auto), dan mag de gemeente deze zonder meer wegslepen. Uiteraard kan ook een parkeerboete worden gelegd indien de auto is aangesloten op de oplaadpaal, maar zonder een parkeervergunning of parkeerkaart uit de automaat. 


Verwarring 

Het blijf verwarrend omdat het blauwgekleurde verkeersbord de indruk wekt dat een bepaalde handeling met de auto is toegestaan terwijl een bord met rood, wit of zwart wijst op een verbod.

 Bron: SRK

Wel betaald voor parkeren maar de auto stond op een laadplaats: wegslepen

Lees verder

Pleidooi voor extra parkeervergunningen Amsterdamse docenten

27 mei om 10:03 uur
CDA-gemeenteraadsleden voor de Amsterdamse gemeenteraad Lotte Schipper en Diederik Boomsma pleiten ervoor om extra…
Lees verder »

Checklist: parkeren in de anderhalvemeter-samenleving

19 mei om 12:45 uur
COVID-19 zorgt ervoor dat ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe…
Lees verder »

Einde aan gratis parkeren Birò's

14 mei om 10:40 uurtimer5 min
De landelijke wetgeving zorgt voor een einde aan de onduidelijkheid rondom het parkeren van Birò's, Carvers en…
Lees verder »

Veilige en duidelijke parkeerplaatsen

13 mei om 14:49 uurtimer1 min
In parkeergarages door heel Nederland zie je naast de standaard parkeerplekken een grote diversiteit aan speciale…
Lees verder »

Parkeerdata bevestigen mobiliteitsherstel in Europa

12 mei om 11:40 uur
Parkeerdata uit zeven Europese landen bevestigen dat de mobiliteit in Europa herstelt en dat digitale…
Lees verder »

Bereid je voor op een flexibele werkomgeving met smart parking

11 mei om 12:03 uur
Na een lange periode in de wachtstand, krijgt Nederland eindelijk weer wat ruimte. In zijn persconferentie…
Lees verder »

Natuurmonumenten wil betaald parkeren invoeren

21 apr om 11:41 uur
Om het beheer van natuurgebieden te bekostigen, wil Natuurmonumenten dit jaar nog betaald parkeren gaan invoeren.…
Lees verder »

Kolossale parkeergarage bij Jumbo Nieuwegein opgeleverd

16 apr om 14:49 uurtimer4 min
De parkeergarage bij het nieuwe distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is klaar. In bouwteamverband werd de…
Lees verder »