Data heeft ook gevoel

vrijdag 3 juli 2020

Parkeren is emotie! Keuzes over parkeerbeleid moet je niet maken op basis van emotie of onderbuikgevoel maar op basis van data. Tot zover hopelijk niets nieuws… maar in data zit ook gevoel! Data is heel gevoelig voor interpretatie. Foutief gebruik van data en de emoties vliegen je om de oren. 

Door Marc Moonen & Dave Linssen, Kwirkey

Parkeren is emotie! Keuzes over parkeerbeleid moet je niet maken op basis van emotie of onderbuikgevoel maar op basis van data. Tot zover hopelijk niets nieuws… maar in data zit ook gevoel! Data is heel gevoelig voor interpretatie. Foutief gebruik van data en de emoties vliegen je om de oren. 

Waarvoor gebruiken we data? Vaak als bewijs of referentiekader, zodat maatregelen en theorieën geaccepteerd kunnen worden. Kijk naar Wim Hof, “The Iceman”: hij combineert al meer dan 30 jaar ademhalingstechnieken met koudetraining. Na wetenschappelijke studies werd op basis van data zijn theorie onderbouwd; je kunt je eigen immuunsysteem beïnvloeden. Dit onderzoek heeft dus een referentiekader opgeleverd. Niet op basis van één of twee metingen, maar op basis van vele onderzoeken. Niet alleen door te kijken naar het effect van kou, maar naar alle effecten op het menselijk lichaam. Iets dat met parkeerdata ook moet. 

Maar wat als je nog geen recente data hebt en dus ook geen referentiekader? Of als je wel recente ‘normale’ data hebt en je zet deze af tegen de data gegenereerd in dit corona-tijdperk? Wat zegt de data in deze periode over de toekomst en de maatregelen die je wilt treffen? En hoe kun je de data van nu gebruiken om je mobiliteit- en parkeerbeleid voor de komende 10 tot 20 jaar te bepalen en vast te stellen? 

Vragen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. De effecten en maatregelen van corona zijn duidelijk zichtbaar en meetbaar. Wanneer deze inzichtelijk worden gemaakt helpt dat om een inschatting voor de korte termijn te maken. Parkeerdata kan helpen inzichtelijk te maken wat de coronamaatregelen en de versoepeling ervan voor gevolgen hebben voor (de bereikbaarheid van) een stad. Om beleid te maken, kijk je niet naar incidentele data, maar naar data over een langere periode die goed geïnterpreteerd moet worden. Het is dan bijvoorbeeld erg bijzonder om juist nu de discussie over invoeren van gratis parkeren in centra nieuw leven in te blazen. Dat zal alleen maar meer emotie oproepen zodra de situatie weer iets zal stabiliseren.  

Data wordt steeds belangrijker in het bereikbaar en leefbaar maken en houden van je stad, van je kernwinkelgebied, van je woonwijken. Deze data moet juist geïnterpreteerd en gebruikt worden, zowel voor de korte als de lange termijn. Degene die de data moet vertalen in de juiste rapportages, maatregelen en beleidsstukken, moet de kennis en kunde hebben en de gevoeligheden van deze data juist weten te interpreteren. Zoals Wim Hof zou zeggen: “Als je de kou niet voelt, schat je hem ook niet op waarde.”