Differentiëren in parkeertarieven

donderdag 4 april 2019
timer 4 min
Een nieuw item in PARKEER24 is het parkeerpanel. In ieder magazine zullen zij reageren op een stelling. Voor de komende editie hebben we de stelling: Is het een goede ontwikkeling dat elektrische auto's vanaf 2021 korting krijgen op parkeertarieven? Erwin van Hout, van Spark Parkeren, geeft zijn mening op deze stelling.

Als het aan het kabinet ligt, is het binnen twee jaar mogelijk voor gemeenten om te differentiëren in parkeertarieven tussen reguliere en ‘emissieloze’ auto’s. Gemeenten krijgen hiermee extra opties om gereguleerd parkeren in te voeren voor specifieke doelgroepen. Nu is dit binnen het kader van de Gemeentewet niet mogelijk, maar binnenkort wel. Doelstelling van de maatregel is om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren door het stimuleren van de verkoop en het gebruik van elektrische auto’s.

Betwijfeld moet worden of het gaat werken. In een onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is uitgevoerd, voorspellen CE Delft en Revnext dat de toename van het aantal emissieloze voertuigen in de gehanteerde ‘modelstad’ 4 procent kan zijn, bij een korting van 100 procent. Bij een korting van 25 procent loopt dit terug naar 1 procent.

Het effect zal groter zijn in gemeenten met een hoger parkeer- of vergunningstarief, al dan niet opgehoogd voor ‘fossiele’ auto’s; de korting op het parkeertarief is echter een te klein deel van de totale kosten, om de keuze om te laten slaan naar een elektrische auto. Kortom: verwacht geen grote effecten.


Erwin van Hout

Tegelijkertijd is het inmiddels iedereen wel duidelijk: we kunnen niet langer wachten met verduurzamen. Mijn kinderen en hun kleinkinderen wil ik graag een schone(re) wereld doorgeven en de elektrische auto lijkt een belangrijk onderdeel van de noodzakelijke energietransitie. Als het even kan, wordt mijn volgende auto een elektrische. 
Ook al helpt het differentiëren in de hoogte van parkeertarieven - in het grootste deel van Nederland - dan maar een klein beetje; het draagt nog steeds bij aan verduurzaming. Alle beetjes helpen, toch?

Maar waarom hadden we ook alweer betaald parkeren? Om schaarste te reguleren en parkeerbeleid te voeren: de juiste doelgroepen op de juiste plek, op het juiste moment. Vraag is op welke wijze een gedifferentieerd parkeertarief voor elektrische voertuigen hier een bijdrage aan kan leveren. Ik zie het niet.

Wat ik wel zie, is dat via het parkeertarief andere beleidsdoelen worden nagestreefd. Ongetwijfeld goedbedoeld, maar daarvoor zijn al andere beleidsmaatregelen beschikbaar. De aankoop van elektrische auto’s wordt gestimuleerd door vrijstelling van de wegenbelasting, een beperking van de fiscale bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak, en gesproken wordt over een aankoopsubsidie van € 6.000,--.

Gemeenten die auto’s met een hoge(re) uitstoot uit het centrum willen houden, kunnen een milieuzone instellen. Vervuilende diesels toestaan, maar ze 50 eurocent per half uur meer laten betalen: het voelt halfslachtig.

Op straat wordt het er bovendien ook niet duidelijker op. Het is voor gemeenten al moeilijk genoeg om een - voor iedereen - eenduidig en handhaafbaar parkeerbeleid te voeren. Onderscheid maken in wat voor een auto geparkeerd wordt, maakt deze opgave niet makkelijker.

Met de opkomst van de elektrische auto’s komt er juist een extra parkeeropgave op de gemeente af, in de vorm van het oplaadprobleem. Met name in de overgangsfase naar (overwegend) elektrisch zullen gemeenten de regie moeten nemen bij het voorzien in voldoende en evenwichtig verdeelde laadmogelijkheden, maatregelen die openbare beschikbaarheid vergroten en bijvoorbeeld laadpaalklevers ontmoedigen, en tegelijkertijd het voorkomen van een tekort van ‘fossiele’ plaatsen. Een uitdaging van formaat.

De kans bestaat dat gedifferentieerde parkeertarieven meer verwarring veroorzaken dan dat ze bijdragen aan verduurzaming. In elk geval betekenen ze een verwarring van parkeerbeleid en milieubeleid. Als we serieus zijn met invoering van emissieloze voertuigen, dan ook serieuze maatregelen. Dan weet ik zeker dat mijn volgende auto ook elektrisch is.

Digitaal magazine

Alle visies op deze stelling vanuit het Parkeerpanel verschijnen in PARKEER24 nummer 2, april 2019. Dit nummer, met als thema last mile en parkeren, wordt het eerste digitale magazine van PARKEER24. Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief van PARKEER24 en ontvang het magazine in je mailbox.

Lees ook:
Is het een goede ontwikkeling dat e-auto's korting krijgen op parkeertarieven?

Lees verder

Gegarandeerd veilige parkeerdekken

21 jul om 16:19 uur
Afdichten en beschermen van de ondergrond in parkeergarages is essentieel voor een veilige parkeergarage. Systemen…
Lees verder »

Parkeerhandhaving met scanauto doormiddel van verkeerskundige GEO-informatie

20 jul om 15:06 uur
Digitalisering en het verzamelen van data hebben een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Ook in de…
Lees verder »

‘Door parkeergarages worden dure vierkante meters beter benut’

20 jul om 14:23 uur
Parkeergarages die gebouwd worden nabij en zelfs op bedrijfs- en productiehallen worden steeds meer een trend. Dat…
Lees verder »

Hellingbaan en inritzone markthal Rotterdam grondig gerenoveerd

8 jul om 15:58 uur
De hellingbaan en de inritzone van de parkeergarage onder de Markthal in Rotterdam, waren ernstig beschadigd door…
Lees verder »

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van parkeren bij vastgoed

6 jul om 13:03 uur
Er is een toenemende vraag naar complete ontzorging van beheerders van vastgoed. Dat geldt ook voor de…
Lees verder »

Diefstal van e-bikes met ruim 37 procent gestegen

6 jul om 09:59 uur
De e-bike is populairder dan ooit, en deze trend zal naar verwachting alleen maar doorzetten. Vooral het gemak…
Lees verder »

Hellingbaan en inritzone markthal Rotterdam grondig gerenoveerd

29 jun om 12:31 uur
De helingbaan en de inritzone van de parkeergarage onder de markthal in Rotterdam, waren hevig beschadigd door…
Lees verder »

Wegen en wegmarkeringen lijden onder extreme warmte

24 jun om 14:36 uur
Met de warmere zomertemperaturen hebben het wegdek en de wegmarkeringen het zwaar te verduren. Het is daarom…
Lees verder »