Een opgave voor heel Nederland

dinsdag 5 maart 2019
timer 2 min
De Metropoolregio Amsterdam (MRA), bestaande uit Amsterdam, buurgemeenten en provincies, staat voor een enorme bouwopgave. Onze regio groeit razendsnel. Er wordt al veel gebouwd maar er is meer nodig. Al in 2012 is door de MRA vastgesteld dat er binnen deze regio 250.000 woningen moeten komen. De vraag is toen ook gesteld: waar is nog ruimte?

Door: Marja Ruigrok

Voor Amsterdam is dat lastig, daar kan men veelal alleen binnenstedelijk bouwen. Bij ons ligt dat anders, in Haarlemmermeer is nog volop ruimte. We zijn dan ook stevig aan de slag gegaan. De grootste uitbreidingen komen in Hoofddorp en aan de westkant van Nieuw-Vennep met niet alleen standaard eengezinswoningen maar ook veel appartementen. Zo transformeren we de verouderde en grotendeels leegstaande kantorenlocatie Beukenhorst-West in een modern, stedelijk woon-werkgebied met 3.800-4.000 woningen. Deze woonwijk geeft invulling aan de grote behoefte aan woonruimte die er lokaal en regionaal is.

Tegelijkertijd willen we bereikbaar en leefbaar blijven. De schaalsprong die nodig is voor de woningbouw in de regio is ook nodig voor het openbaar vervoer. Dat is ook waarom u de laatste tijd zoveel hoort over de wens van Haarlemmermeer om de Noord/Zuidlijn door te trekken naar de treinstations Schiphol en Hoofddorp. Samen met Schiphol, Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam, de Nederlandse Spoorwegen en KLM proberen we in gezamenlijkheid een oplossing te bieden voor de bereikbaarheid – regionaal, nationaal en internationaal. De huidige capaciteit van het openbaar vervoer op Schiphol is echt onvoldoende om de groei op te vangen. Mijn voorganger Derk Reneman gaf aan dat over tien jaar reizigers van de perrons vallen wanneer we nu niet ingrijpen. Laat staan dat burgemeester Onno Hoes ooit serieus zal moeten overwegen om, omwille van de veiligheid, station Schiphol te sluiten. Als regio hebben we niet alleen een enorme bouwopgave maar ook de grootste mobiliteitsopgave van Nederland, daar moeten alle schouders onder.

Marja Ruigrok is wethouder Verkeer en Vervoer in de gemeente Haarlemmermeer. 

Dit artikel is verschenen in PARKEER24 nummer 1, maart 2019.

Lees verder

Pleidooi voor extra parkeervergunningen Amsterdamse docenten

27 mei om 10:03 uur
CDA-gemeenteraadsleden voor de Amsterdamse gemeenteraad Lotte Schipper en Diederik Boomsma pleiten ervoor om extra…
Lees verder »

Checklist: parkeren in de anderhalvemeter-samenleving

19 mei om 12:45 uur
COVID-19 zorgt ervoor dat ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe…
Lees verder »

Einde aan gratis parkeren Birò's

14 mei om 10:40 uurtimer5 min
De landelijke wetgeving zorgt voor een einde aan de onduidelijkheid rondom het parkeren van Birò's, Carvers en…
Lees verder »

Veilige en duidelijke parkeerplaatsen

13 mei om 14:49 uurtimer1 min
In parkeergarages door heel Nederland zie je naast de standaard parkeerplekken een grote diversiteit aan speciale…
Lees verder »

Parkeerdata bevestigen mobiliteitsherstel in Europa

12 mei om 11:40 uur
Parkeerdata uit zeven Europese landen bevestigen dat de mobiliteit in Europa herstelt en dat digitale…
Lees verder »

Bereid je voor op een flexibele werkomgeving met smart parking

11 mei om 12:03 uur
Na een lange periode in de wachtstand, krijgt Nederland eindelijk weer wat ruimte. In zijn persconferentie…
Lees verder »

Natuurmonumenten wil betaald parkeren invoeren

21 apr om 11:41 uur
Om het beheer van natuurgebieden te bekostigen, wil Natuurmonumenten dit jaar nog betaald parkeren gaan invoeren.…
Lees verder »

Kolossale parkeergarage bij Jumbo Nieuwegein opgeleverd

16 apr om 14:49 uurtimer4 min
De parkeergarage bij het nieuwe distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is klaar. In bouwteamverband werd de…
Lees verder »