Gewoon m2 keer norm. Makkelijk toch?

maandag 1 juni 2015
timer 2 min
Bij parkeervraagstukken maken we graag gebruik van kencijfers en normen, samen met een portie gezond verstand natuurlijk. Aantal vierkante meters maal norm geeft de parkeereis, simpel gesteld… Maar dat is natuurlijk de makkelijke (en vaak ook onjuiste) kant van het vak. En juist die andere kant, met de emoties en het maatwerk maken het werk interessant en afwisselend.

De Nieuwe Stad

Een nieuwe gebiedsontwikkeling tegen de binnenstad in Amersfoort aan met een bijzonder vestigingsklimaat. Heel veel kleinschalige bedrijvigheid in de bijna-monumentale voormalige Prodentfabriek, met een ambitie daarnaast voor 18-uursbedrijvigheid, wonen en horeca. De ontwikkelsnelheid is onzeker en veel gebeurt in een experimentele setting. Dat betekent loslaten van normen en beleid.


Vraagvolgend leveren

De raad heeft in mei de ambitie vastgesteld en ruime kaders meegegeven, maar wil graag een vinger aan de pols houden. Loslaten blijkt nog best moeilijk. Parkeerplaatsen gaan we vraagvolgend leveren in een uit te breiden parkeergebouw op het terrein. Voor de wijze waarop we het parkeren de komende maanden gaan regelen, samen met de ontwikkelaar, maken we gebruik van de kennis en ervaring van de Strijp-S in Eindhoven (www.denieuwestad.nl).


Verkoop gymzaal

Een stichting verkoopt privaat haar gymzaal, inclusief parkeerplaatsen op eigen terrein, aan ondernemers die cursussen willen gaan geven. De parkeerplaatsen waren echter openbaar toegankelijk op de openbare weg. De ondernemers zetten een bouwhek om hun terrein en maken daardoor de parkeerplaatsen die de buurtbewoners ook gebruikten ontoegankelijk. De naastgelegen medische post ziet parkeerruimte voor hun bezoekers verdwijnen en protesteren hevig, net als de buurtbewoners die ook gelijk de hoge parkeerdruk in hun omgeving bij de gemeente aan de orde stellen. Hadden we een onttrekkingsbesluit moeten nemen? Had het bouwhek wel geplaatst mogen worden vooruitlopend op een omgevingsvergunning? Mogen de nieuwe eigenaren de parkeerplaatsen na lange tijd openbaarheid eigenlijk wel voor privé-doeleinden claimen? Een paar vragen van de vele die gerezen zijn naar aanleiding van een ‘simpele’ verkoop. Veel uitzoekwerk en werk voor juristen.
Veelzijdig vak hebben we…

Lees verder

Pleidooi voor extra parkeervergunningen Amsterdamse docenten

27 mei om 10:03 uur
CDA-gemeenteraadsleden voor de Amsterdamse gemeenteraad Lotte Schipper en Diederik Boomsma pleiten ervoor om extra…
Lees verder »

Checklist: parkeren in de anderhalvemeter-samenleving

19 mei om 12:45 uur
COVID-19 zorgt ervoor dat ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe…
Lees verder »

Einde aan gratis parkeren Birò's

14 mei om 10:40 uurtimer5 min
De landelijke wetgeving zorgt voor een einde aan de onduidelijkheid rondom het parkeren van Birò's, Carvers en…
Lees verder »

Veilige en duidelijke parkeerplaatsen

13 mei om 14:49 uurtimer1 min
In parkeergarages door heel Nederland zie je naast de standaard parkeerplekken een grote diversiteit aan speciale…
Lees verder »

Parkeerdata bevestigen mobiliteitsherstel in Europa

12 mei om 11:40 uur
Parkeerdata uit zeven Europese landen bevestigen dat de mobiliteit in Europa herstelt en dat digitale…
Lees verder »

Bereid je voor op een flexibele werkomgeving met smart parking

11 mei om 12:03 uur
Na een lange periode in de wachtstand, krijgt Nederland eindelijk weer wat ruimte. In zijn persconferentie…
Lees verder »

Natuurmonumenten wil betaald parkeren invoeren

21 apr om 11:41 uur
Om het beheer van natuurgebieden te bekostigen, wil Natuurmonumenten dit jaar nog betaald parkeren gaan invoeren.…
Lees verder »

Kolossale parkeergarage bij Jumbo Nieuwegein opgeleverd

16 apr om 14:49 uurtimer4 min
De parkeergarage bij het nieuwe distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is klaar. In bouwteamverband werd de…
Lees verder »