Inzet Review Panels bij parkeeroverlast in woonwijken

donderdag 7 november 2019
timer 3 min
Paul van Loon, partner Empaction, vertelt in deze blog over een systematiek die de parkeeroverlast in de meest nabijgelegen straten oplost, het probleem niet alleen maar doorschuift naar de volgende straten én tegelijkertijd op draagvlak kan rekenen in de hele wijk.

Door: Paul van Loon (Empaction)

Veel gemeenten met betaald parkeren in de binnenstad hebben te maken met een hoge parkeerdruk in (woon)wijken en straten, veelal direct gelegen aan de randen van het gereguleerde gebied. Belangrijkste oorzaak: uitwijkgedrag, vooral door mensen die niet willen betalen voor parkeren. Dit leidt tot een aanhoudende stroom van klachten van bewoners. Volle straten, verkeerd geparkeerde auto's en geen beschikbare parkeerplaats voor bewoners doen ernstig afbreuk aan de leefbaarheid van de wijk.  

Samen op zoek naar oplossing

In straten met parkeeroverlast is veel draagvlak voor regulering (betaald parkeren), maar daarbuiten heel weinig. Pas als het probleem doorschuift naar de volgende straten, het zogenaamde waterbedeffect, ziet men het probleem wel. Dat waterbedeffect willen we voorkomen. We moeten de parkeeroverlast oplossen, zónder het elders in de wijk terug te laten komen. Voor deze vraagstelling organiseert Empaction regelmatig bewonersavonden. Aanwezigen uiten in het begin hun frustraties en boosheid, vooral richting gemeente. We begrijpen die weerstand, maar we moeten samen op zoek naar een oplossing.


Paul van Loon: "In straten met parkeeroverlast is veel draagvlak voor regulering (betaald parkeren), maar daarbuiten heel weinig."

Dat bereiken we door te werken met Review Panels. Een Review Panel bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging van alle betrokken belanghebbenden (bewoners, bedrijven, winkels, instellingen) in de wijk. Iedereen heeft eens kans op deelname. Samenstelling gebeurt op basis van een combinatie van vrijwillige aanmelding met loting en plaatsen voor specifieke functies.

Bewoners volwaardig betrekken bij parkeerdilemma

Vervolgens laat het Review Panel zich breed informeren over de parkeerproblematiek in de wijk en de mogelijke oplossingen. De ervaring leert dat binnen het Review Panel begrip ontstaat voor de issues/belangen van andere groepen in de wijk waardoor er uiteindelijk een weloverwogen advies wordt geformuleerd op basis van consensus. Als bewoners volwaardig betrokken worden bij het parkeerdilemma, dan zijn ze bereid om constructief mee te denken in oplossingen.

Wilt u een whitepaper over de inzet van Review Panels ontvangen?

De inzet van Review Panels bij parkeeroverlast door uitwijkgedrag is in 2018 al door Empaction ontwikkeld en al meerdere malen succesvol toegepast in onder andere Tilburg en Deventer. Hierbij is een aantal factoren van essentieel belang. We hebben dit uitgebreid beschreven in een whitepaper. Wilt u deze whitepaper ontvangen? Neem dan contact op met Empaction via: 040 213 78 80 of stuur een mail naar: info@empaction.nl.

Lees verder

I have a dream: parkeren na COVID-19

7 apr om 16:13 uur
Tijdens de coronacrisis laait ook de discussie over betaald parkeren weer op, constateert Ernst Bos van Spark.…
Lees verder »

‘De mobiliteitshub is meer dan de heilige graal’

7 apr om 10:32 uurtimer8 min
“De mobiliteitshub is geen doel, maar een middel om steden aantrekkelijker in te richten. Dat stelt Nick…
Lees verder »

Moeten gemeenten betaald parkeren tijdelijk afschaffen?

31 mrt om 12:07 uur
Je kon er op wachten: de vraag of in verband met de coronacrisis het betaald parkeren niet even kan worden…
Lees verder »

Utrecht krijgt regionale visie op parkeren

24 mrt om 01:00 uurtimer3 min
Vanuit de rijk- en regiosamenwerking, inclusief IenW, RWS en NS wordt gezamenlijk een start gemaakt om een…
Lees verder »

Gemeenten nemen maatregelen tegen coronavirus

22 mrt om 01:00 uurtimer2 min
Verschillende gemeenten in Nederland en België treffen maatregelen tegen het coronavirus. Na Amsterdam heeft nu…
Lees verder »

Zorgpersoneel mag gratis parkeren in Amsterdam

20 mrt om 01:00 uurtimer1 min
De gemeente Amsterdam voert vanwege de coronacrisis een aantal maatregelen in voor ondernemers en zorgpersoneel.…
Lees verder »

'Niet iedere parkeerlocatie wordt een volwaardige hub'

17 mrt om 01:00 uurtimer2 min
Leden van Het Parkeerpanel reageren ieder magazine op een vraagstelling. De vraag voor het komende magazine is:…
Lees verder »

Wanneer is een mobiliteitshub succesvol te noemen?

12 mrt om 01:00 uurtimer2 min
Leden van Het Parkeerpanel reageren ieder magazine op een vraagstelling. De vraag voor het komende magazine is:…
Lees verder »