'Maak een plan A én een plan B'

maandag 5 oktober 2020
timer 3 min
De stelling voor het Parkeerpanel is deze keer; Nú kiezen voor een lage(re) parkeernorm: dé oplossing of de oorzaak van een toekomstig probleem? Dave Linssen van Kwirkey reageert op de stelling.

Een keuze is niet nodig, een plan B wel: breng flexibiliteit aan binnen de kaders. Dit is niet alleen praktisch bij het inspelen op toekomstige ontwikkelingen, maar ook een cruciale factor in het maken van een toekomstbestendig plan. Zorg voor voldoende ruimte om te bewegen bij het vastleggen van plannen. Regeren is vooruitzien, maar de waan van de dag regeert.

Lang is de redenering geweest om op straat zoveel mogelijk plek te creëren voor voertuigen van bewoners en hun bezoek en andere doelgroepen te verwijzen naar centrumlocaties. Dit is ook de basis van de parkeernormsystematiek zoals we deze al jaren kennen. Nu staat die parkeernorm ter discussie terwijl het slechts een richtlijn is. Het is per situatie afhankelijk welke normering en/of afwijking daarvan wenselijk is. Elk project, elke locatie is anders en heeft zijn eigen uitdagingen en kansen. Dus waarom niet wat flexibeler zijn?

Dat is tegelijkertijd eenvoudig en complex. Eenvoudig door een plan B op te nemen, een ‘wat als’ optie. Dat is juist wat nu nodig is om beslissingen te nemen die – in een periode van transitie – nodig zijn om nu plannen te maken en besluiten vast te leggen voor de lange termijn.

Complex omdat we niet in een glazen bol kunnen kijken en niet weten wat er op ons af komt. Met de kennis van nu is het noodzakelijk om voor toekomstige nieuw-/verbouw de parkeernormen flexibel en gebiedsgericht aan te passen. Op plekken waar veel OV, goede fietsmogelijkheden en voldoende deelmobiliteitoplossingen voorhanden zijn, kan de parkeernorm mogelijk omlaag.

Onze tip: stel samen met de ‘markt’ een integraal mobiliteitsplan op, inclusief werksessies met alle stakeholders vooraf. Waar projectontwikkelaars, gemeente(n) en andere relevante doelgroepen met elkaar in gesprek gaan. Met als doel te komen tot een breed gedragen oplossing met voldoende flexibiliteit richting de toekomst. Ofwel maak een plan A én een plan B.

Dave Linssen

Lees verder

De kracht van periodieke mobiliteitsenquêtes

26 okt om 10:58 uur
Het periodiek houden van een uitgebreide mobiliteitsenquête blijkt in het Amsterdamse Zuidas-gebied een waardevol…
Lees verder »

Find & Park

22 okt om 11:28 uur
Het zal voor velen een bekend fenomeen zijn. Je gaat een dagje shoppen in de Kalverstraat of naar een wedstrijd…
Lees verder »

Aantal parkeertransacties vooral in grote steden gedaald

20 okt om 11:52 uur
Uit cijfers van Parkmobile blijkt dat het aantal parkeertransacties met 12 procent is gedaald sinds de laatste…
Lees verder »

Parkeergarage Welkoop in Apeldoorn in afrondende fase

20 okt om 11:37 uur
De realisatie van de Parkeergarage voor het nieuwe distributiecentrum van Welkoop in Apeldoorn bevindt zich in een…
Lees verder »

30.000 extra woningen in Zuid-Holland door verlagen van de parkeernorm

19 okt om 20:27 uurtimer4 min
In de provincie Zuid-Holland is een groeiend te kort aan betaalbare woningen. Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht…
Lees verder »

Parkeergarage Buitenhaven weer langdurig beschermd

19 okt om 10:13 uur
In parkeergarage Buitenhaven ontstond er scheurvorming in de druklaag van het parkeerdek. Hierdoor werd de kans op…
Lees verder »

Parkeren en ruimte ordening; een lastige combinatie

13 okt om 23:08 uurtimer5 min
Advocaat Marieke Dankbaar (Pot Jonker Advocaten) houdt tijdens het Parkeerbeheer Congres een keynote over de…
Lees verder »

Wie heeft het eigenaarschap van parkeerdata?

13 okt om 10:34 uurtimer5 min
Vraagstukken rond parkeerdata blijven de actualiteit vragen. Van wie is nou de gegenereerde data tijdens een…
Lees verder »