Gewenningsperiode voor de overstap naar een digitale parkeervergunning

woensdag 23 februari 2022

Bron: Shutterstock

Inwoners en ondernemers in de gemeente Bergen krijgen twee maanden extra tijd om over te stappen naar een digitale parkeervergunning. Deze extra ‘gewenningsperiode’ is een reactie op het groeiende protest tegen de omschakeling naar een digitaal systeem.

Het digitale parkeervergunningssysteem zal 1 maart in werking treden, maar nog lang niet alle inwoners hebben de digitale overstap gemaakt. Een groep inwoners verzet zich tegen de komst van het digitale parkeervergunningssysteem, deze groep pleit voor keuzevrijheid tussen een papieren kaart of digitale registratie.

Maatwerk

Volgens wethouder Erik Bekkering zorgt de extra tijd ervoor dat er maatwerk kan worden geleverd aan de groep mensen die moeilijk uit de voeten kan met het digitale systeem. Mensen die hun vergunning nog niet op orde hebben, krijgen voorlopig eerst een waarschuwing.