Nieuw systeem in Gent leidt bezoekers naar vrije parkeerplekken

donderdag 2 december 2021

De Belgische stad Gent zal medio 2022 een nieuw dynamisch verkeerssysteem implementeren. Het systeem zal bezoekers real time informeren over de actuele parkeersituatie, de bezettingsgraad van de verschillende garages, verkeersstoringen en meer.

Voor de uitvoering van het project wordt een beroep gedaan op een consortium onder leiding van Jacops, een bedrijf gespecialiseerd in de installatie van intelligente verkeersinfrastructuur. Het consortium bestaat verder uit Be-Mobile en Q-lite.

Gent zal door dit project de huidige digitale infoborden met de bezetting van de parkeergarages vervangen. In de tweede helft van 2022 komen er op 50 locaties nieuwe LED-schermen, die de mogelijkheid bieden om verkeersinformatie te delen zoals wegwerkzaamheden of reistijden. Er worden onder meer digitale borden geplaatst net vóór de ringweg R4, om bezoekers naar de P&R's te begeleiden. Naast het vervangen van de fysieke borden, bestaat het nieuwe verkeerssysteem uit een nieuw centraal beheersysteem dat met de borden zal communiceren ten behoeve van de actuele verkeerssituatie.

Gent kan op deze manier zowel stads- en mobiliteitsinformatie delen, zoals informatie over parkeerbezetting en openbaar vervoer, maar ook informatie van derden koppelen. Zo wordt de meest relevante parkeer- en verkeersinformatie automatisch op de digitale LED-schermen getoond. De getoonde informatie op de nieuwe borden zal beschikbaar zijn via open data, zodat parkeerapps en routeplanners deze kunnen opnemen binnen hun platformen.

Filip Watteeuw, wethouder van Mobiliteit in Gent: "Met dit nieuwe systeem beperken we het zoekverkeer en kunnen we op voorhand aangeven welke parkings volzet zijn. Zo kan men sneller beslissen om gebruik te maken van P&R's en beperken we onnodig autoverkeer in de stad.”

Nieuw systeem in Gent leidt bezoekers naar vrije parkeerplekken