Oud-bestuursleden SHPV blikken terug

dinsdag 10 mei 2022

SHPV krijgt te maken met een bestuurswissel, want de termijnen van voorzitter Frans Backhuijs en penningmeester Harry Boon zitten erop. De twee afzwaaiende bestuursleden zijn allebei van grote betekenis geweest voor SHPV en hebben een grote bijdrage geleverd aan de groei naar de stabiele en stevige organisatie die de coöperatie nu is. Ze blikken terug en benadrukken nut en noodzaak van SHPV. SHPV is nog op zoek naar de opvolging: een burgemeester en/of een wethouder uit een van de aangesloten gemeenten. Dus de vraag is: wie volgt hen op!

Frans Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein, is sinds zes jaar voorzitter van SHPV en was er vanaf het prille begin bij. "Toen ik in het bestuur kwam zaten we in de opbouwfase en was de structuur van de organisatie nog niet duidelijk. Alle besluiten moesten in de ALV worden genomen. Dat was niet erg handig, daarom hebben we een bestuur gevormd van bestuurders en vakambtenaren en een ondersteunend bureau opgezet. Daardoor kunnen we tegenwoordig twee keer per jaar een ‘normale’ ALV houden."

Bestuurslid Harry Boon, als wethouder in Harlingen verantwoordelijk voor onder meer verkeer en vervoer: "We hebben parkeerproblemen die vergelijkbaar zijn met de grote steden. Speciaal hier is het langparkeren van mensen die naar de Waddeneilanden gaan; we hebben een drietal forse parkeerterreinen daarvoor. En vanwege de ‘eilandparkeerders’ is in de hele stad gefiscaliseerd parkeren ingevoerd, zelfs in de buitenwijken. Daardoor zijn we in contact gekomen met SHPV en ben ik gevraagd voor het bestuur en heb me daar met de financiën bezig gehouden; dat sloot goed aan, want ook als wethouder ben ik daarvoor verantwoordelijk."

'Zorg dus dat je een grote rol kunt spelen'

SHPV heeft nu 25 leden en bijna 110 aangesloten gemeenten. Backhuijs: "Het is verstandig als gemeenten niet alleen van onze dienstverlening gebruik maken maar ook lid worden, dan hebben ze wat te zeggen in de coöperatie. Ik zeg altijd: het gaat over jullie zelf.’ Dat meebeslissen is van groot belang nu er zoveel gebeurt op het gebied van  mobiliteit en parkeren –bijvoorbeeld de toename van elektrisch rijden en het gebruik van parkeerdata. ‘En denk aan het onderzoek naar rekeningrijden dat in het regeerakkoord is aangekondigd: wat heeft dat voor gevolgen? Realiseer je goed: alles wat er gebeurt, gebeurt altijd in een gemeente. Zorg dus dat je een grote rol kunt spelen."

Gemeenten denken wel eens dat ze als SHPV-lid geen eigen parkeerbeleid meer kunnen voeren, heeft hij gemerkt, maar dat is een misverstand. "Gemeenten kunnen altijd zelf hun beleid voeren en bijvoorbeeld besluiten welke parkeerlocaties ze willen hebben en welke tarieven ze hanteren. Wij standaardiseren en ontzorgen alleen de uitvoering van dat beleid."

Ook Boon wijst op de voordelen van het verzamelen van data over parkeren en toepassingen die daarmee mogelijk zijn, bijvoorbeeld om automobilisten naar vrije parkeerplekken te verwijzen. "Zoekverkeer zorgt voor onnodige verkeersdrukte en dat kunnen we op die manier voorkomen. En als het om verblijven gaat zijn data goed te gebruiken voor het weren van oude diesels uit de stadscentra."

Democratische controle 

Backhuijs plaatst wel een kanttekening bij het datagebruik: "Technologisch kan er steeds meer, zoals automatisch betalen op basis van kentekenherkenning, maar we moeten ons afvragen of we altijd alles ook willen. Denk aan de privacy! Bij dit onderwerp is het van belang dat SHPV een overheidsorganisatie is. Daardoor valt SHPV – weliswaar indirect – onder de democratische controle van de gemeenteraden; de raad kan zeggen ‘tot hier en niet verder’. Dat vind ik de grote meerwaarde van het coöperatiemodel boven een situatie met alleen commerciële partijen."

Hoe gaat het verhaal verder? Backhuijs stelt dat SHPV een belangrijke bijdrage levert en ook kan blijven leveren aan de bereikbaarheid. "Maar daarbij zeg ik wel: schoenmaker, blijf bij je leest, oftewel hou je bij parkeren en verblijfsrechten. We moeten niet een te grote broek aantrekken en steeds meer willen doen. We zijn onderdeel van een netwerk en moeten binnen dat netwerk nadenken wat de veranderingen op mobiliteitsgebied voor SHPV betekenen."

'Het mes snijdt aan drie kanten'

Het gaat goed met SHPV, het aantal leden en deelnemers neemt toe. Boon: "SHPV is een enorm ontzorgende factor, gemeenten krijgen tegen een kleine vergoeding maandelijks de parkeergelden op hun bankrekening gestort; ik denk wel eens dat ze niet goed beseffen hoe makkelijk dat is."

Ook hij ziet graag meer gemeenten lid worden. Dat heeft als voordeel dat ze kunnen meedenken over strategische ontwikkelingen, zoals het al genoemde datagebruik, en ook kunnen bepalen aan welke dienstverlening behoefte is. "Het kost niet veel tijd: we vergaderen een paar keer per jaar, en dan gaat het eigenlijk altijd over de inhoud en de richting die we op willen. De bestuurstaak is prima te doen, SHPV is een goede en geprofessionaliseerde organisatie met vaklui en doorgewinterde parkeermensen."

Backhuijs kan het alleen maar beamen: "Ik ben trots op waar we nu staan in vergelijking met de pioniersfase, er is een professionele organisatie ontstaan die voor alle betrokkenen van groot nut is. SHPV is een mes dat aan drie kanten snijdt: gemeenten worden ontzorgd, providers hoeven maar met één organisatie een contract te sluiten en niet met elke gemeente afzonderlijk en parkeerders kunnen overal op dezelfde manier terecht."

v.l.n.r. Frans Backhuis, Harry Boon