Parkeertafels willen de parkeerwereld naar hoger niveau tillen

maandag 15 maart 2021

Op initiatief van de parkeerexperts van Kwirkey vond op 25 februari de eerste online Parkeertafel plaats. De deelnemers vormden een goede afspiegeling van het parkeerwerkveld. Onder leiding van Kwirkeys key developer Edwin Benning ontstonden boeiende gesprekken en discussies over het thema van dit jaar: gehandicaptenparkeren.

Het doel van de parkeertafels is om samen met verschillende spelers uit de parkeerwereld de parkeerbeleving naar een hoger niveau te tillen. Gedurende het jaar worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd die allemaal in het teken van hetzelfde jaarthema staan, voor dit jaar is dat ‘gehandicaptenparkeren’. “Wij denken dat daar vrij eenvoudig een grote verbetering mogelijk is”, aldus Marc Moonen van Kwirkey.

Om het thema en de problematiek toe te lichten waren vertegenwoordigers van iederIN, WijStaanOp en het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid uitgenodigd. Denise Janmaat (Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid): “Toegankelijkheid houdt in dat we toegang bieden aan mensen met een beperking, op zo’n manier dat ze zelfstandig en ongehinderd mee kunnen doen in de maatschappij. Bij het gehandicaptenparkeren ontbreekt nu de noodzakelijke uniformiteit in regelgeving, tariefstelling, parkeerkaart en overige voorzieningen. Parkeerplekken verschillen enorm van elkaar en zijn niet altijd even doordacht ingericht. Soms is bijvoorbeeld onvoldoende aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de parkeerplaats, zodat passagiers niet goed kunnen in- en uitladen. Iemand in een rolstoel heeft meer ruimte nodig dan iemand die kan lopen”

Andere problemen rondom gehandicaptenparkeren zijn onder andere het ‘clusteren’ van gehandicaptenparkeerplaatsen, zodat de parkeerplaats niet in de buurt ligt van de bestemming, verschillen in tarieven en betaalplicht, veiligheid rondom de parkeerplaats, en voorzieningen voor betalen. Janmaat haalt een voorbeeld aan van een gehandicaptenparkeerplaats naast een fietspad. “Daarbij moeten de gebruikers een druk fietspad oversteken om te betalen. Dat is voor iedereen al lastig, maar zeker als je in een rolstoel zit.”

Na de pauze werden ideeën uitgewisseld en plannen gemaakt door middel van gedeelde padlets (vergelijkbaar met een digitaal prikbord) waarop iedereen zijn of haar gedachten kwijt kon.

“We hopen dat we na een jaar daadwerlijk verbetering hebben kunnen bewerkstellingen rondom het thema gehandicaptenparkeren”, aldus Edwin Benning.

Meer weten of ook aansluiten bij de parkeertafels?

Neem contact op via info@parkeertafels.nl