Formule 1 is topsport voor gemeente Zandvoort

maandag 18 september 2023

foto: Shutterstock

Ook dit jaar werd de Formule 1 in Zandvoort weer goed bezocht: maar liefst 300.000 bezoekers wisten de badplaats met maar 17.000 inwoners te vinden. Wat is de rol van de gemeente in het bereikbaar én leefbaar houden van Zandvoort tijdens dit grote jaarlijkse evenement? Tatjana Stenfert Kroese, projectmanager bij VINU en projectleider mobiliteit voor de F1 in Zandvoort, vertelt.  

Stenfert Kroese: “De organisator van de Formule 1 in Zandvoort, Dutch Grand Prix, heeft een mobiliteitsplan opgesteld, in overleg met de lokale wegbeheerders. Verschillende wegen tussen Haarlem en Zandvoort worden tijdens en in de aanloop naar het raceweekend afgesloten. De gemeente Zandvoort heeft hiervoor in 2021 voor drie jaar beleidsregels vastgesteld die borgen dat het dorp, ondanks de massale toestroom van Formule 1-fans, bereikbaar blijft voor inwoners, plaatselijke ondernemers en nood- en hulpdiensten. “ 

“Inwoners en ondernemers kunnen met de auto het dorp in als ze een parkeervergunning of parkeergelegenheid op eigen terrein hebben. Daarvoor werkt de gemeente met doorlaatbewijzen. Een deel van de parkeerplaatsen wordt verhuurd aan Dutch Grand Prix. Deze plekken worden gebruikt om fietsenstallingen te plaatsen en om VIPS te laten parkeren.” 

Samen veilig en leefbaar 

De gemeente en Dutch Grand Prix willen allebei dat de Formule 1 veilig, bereikbaar, leefbaar en duurzaam verloopt. Dutch Grand Prix heeft daarbij als verantwoordelijkheid de bezoekersstromen naar het evenement en zorgt dat zowel de heen- als terugreis, veilig, prettig en duurzaam verlopen. Daarbij is de focus van de gemeente dat het gewone leven voor de inwoners en ondernemers door kan gaan en nood- en hulpdiensten veilig hun werk kunnen doen.  
 
“Het opgestelde mobiliteitsplan zet in op het stimuleren van fiets en openbaar vervoer. Dat heeft ook een duurzaam effect: bezoekers die tijdens de Formule 1 ervaren dat het openbaar vervoer een goed en volwaardig alternatief voor eigen vervoer kan zijn, zijn daarna hopelijk ook meer geneigd om het openbaar vervoer te gebruiken“, aldus Stenfert Kroese. 

Zandvoorts racefestival 

Rondom de Formule 1 wordt in het dorp ook het racefestival gehouden. “Dit festival heeft ook voor de mobiliteit een functie: we spreiden de uitstroom van bezoekers uit het dorp én zorgen dat bezoekers ook de plaatselijke horeca bezoeken.” De combinatie van maatregelen zorgt ervoor dat bewoners ondanks het grote evenement toch vrij het dorp in en uit kunnen, zonder al te veel hinder.  

Drukte in vakantieperiode 

Het raceweekend viel dit jaar in de zomervakantie. Kroese: “Dit had onder andere gevolgen voor de pensions en strandpachters, die het grootste deel van hun omzet halen tijdens de vakantieperiode. Door de grote bezoekersstromen met fiets en ov konden we met twee pilots voor de ondernemers maatwerk leveren tijdens het F1 weekeinde. De strandpachters aan de Zuidboulevard (die minder goed bereikbaar zijn met het ov) konden tijdens het evenement parkeerplekken met doorlaatbewijzen huren na het aantonen van een reservering. Dit gold ook voor de weekgasten van de pensions die van maandag tot maandag reserveringen hadden.” 

Taxibeleid aangescherpt

Waar vorig jaar het goede weer nog een handje meehielp om iedereen op de fiets te krijgen, was het weer dit jaar minder gunstig. “We zagen, door de regen, een kleine verschuiving van fiets naar openbaar vervoer. Toch liep de in- en uitstroom van bezoekers goed. Het blijven gigantische stromen en het is leuk om te zien dat een deel van de bezoekers ook nog even in het dorp gaat eten of nog gezellig een terrasje aandoet.” 

Het beleid ten aanzien van taxi’s was dit jaar aangescherpt. Stenfert Kroese: “We hebben dit jaar strenger gecontroleerd op het toelaten van taxi’s. Omdat we vorig jaar zagen dat (ongewenste) taxi’s voor veel onveilige situaties zorgden in de uitstroom van bezoekers, zoals door loopstromen heen rijden en stilstaan waar het niet kan om mensen in te laten stappen. Door het ontbreken van de taxi’s konden de fiets- en loopstromen ongehinderd naar het ov en fietsenstalling en vervolgens het dorp uit. In het gebied rond Zandvoort (Overveen, het Haarlemse Ramplaankwartier en Bloemendaal) mochten alleen Haarlemse taxi’s komen, waardoor de overlast van taxi’s daar ook erg meeviel en de mensen in dit gebied wel een taxi konden nemen. “