Opfrisser voor Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility

vrijdag 10 november 2023

Foto: Shutterstock

De eerste leidraad stamde uit 2019 en werd in 2021 herijkt. Na een uitgebreide evaluatie is er nu een derde versie. Geen compleet nieuwe versie, daar was immers geen reden voor, vertelt Hidde van der Maas van de MRA Smart Mobility. "Het product stáát. Maar we hadden vanuit het platform wel het idee om hem toe te spitsen op het hier en nu. Daarnaast hebben we de samenwerking gezocht met andere metropoolregio’s om het MPvE en de leidraad een breder platform te geven. Zo hebben we de actualisatie samen met het Utrechtse U Ned en Goedopweg opgepakt. De leidraad bevat nu een inspiratiecasus over Houten, de fietshoofdstad van Nederland. En we hebben enkele nuances aangebracht die de leidraad ook buíten onze regio nuttig maken."

Samenvattende infographic

De leidraad is met zestig pagina's een behoorlijk dikke pil. Daarom is in de nieuwe versie ook een samenvattende infographic opgenomen. Daarnaast wordt gedacht aan een lightversie van de leidraad, waarmee men snel aan de slag kan. 

Meer informatie over de nieuwe versie van de leidraad