Het bijzondere aan project Meerstad

vrijdag 19 april 2024

Foto: Ard Bodewes

Bij project Meerstad gaat het om een grote gebiedsontwikkeling van open gebied aan de oostzijde van Groningen. Er komen drie grote nieuwe wijken bij. Qua oppervlakte is het de grootste gebiedsontwikkeling van Nederland. Bureau Meerstad is de grondexploitatiemaatschappij. In 2050 moeten in het hele gebied zo’n 10.000 woningen zijn bijgebouwd in verschillende prijsklassen. Martijn Bentum, Adviseur Mobiliteit bij BonoTraffics: “De wens van opdrachtgever Bureau Meerstad is om te kiezen voor duurzaam vervoer, klimaatbestendigheid en betaalbaarheid. Dat is best een uitdaging”. 

Puzzel 

Het is een complexe puzzel die ertoe moet leiden dat delen van het plangebied in de toekomst een logisch onderdeel zijn van de groeiende stad Groningen. Dat vraagt om ver vooruit kijken. Puzzelstukken zijn de woningbouwopgave, de parkeernormen en de gemeentelijke wens om meer duurzame vervoersbewegingen te zien, maar ook groen, leefbaarheid en klimaatadaptatie. De kosten mogen daarbij niet te hoog oplopen. “Het is een uitdaging om duurzame mobiliteit mogelijk te maken, terwijl we merken dat de auto in het gebied nu nog het primaire vervoersmiddel is.” Onder het motto ‘Samen maken we betere plannen’ zoekt Bureau Meerstad continu afstemming en samenwerking met veel verschillende betrokkenen: onder andere de gemeente, toekomstige bewoners en huidige bewoners in de omliggende dorpen en andere samenwerkingspartners zoals woningcorporaties en ontwikkelaars. Op het gebied van verkeer is BonoTraffics de partner. Daarbij gaat het om vragen als: “Welk puzzelstukje past hoe en waar? Hoe kunnen we het autogebruik verminderen? Hoe kunnen we meerwaarde creëren voor de hele omgeving?”  

Aanpak 

Het vraagstuk is op een aantal manieren aangepakt. Enerzijds is het OV-bureau in de regio vroegtijdig ingeschakeld: hoe kunnen de busroutes het beste verlegd worden en wat is er nodig om de ov-bereikbaarheid van de huidige bewoners te behouden? Anderzijds is gekeken naar de fiets. “We willen dat er een comfortabel en redelijk direct fietsnetwerk ontstaat”, aldus Bentum. Daar zit ook auto-ontmoediging in, bijvoorbeeld door de toekomstige wijken zodanig te ontsluiten dat de fietsroutes in afstand korter zijn. 

Andere keuzes 

Om ander reisgedrag te stimuleren, is het belangrijk om dit ook in de openbare inrichting anders te bekijken. Er moeten andere keuzes gemaakt worden, ook op het gebied van mobiliteit. Bentum pleit ervoor om niet voor een standaardoplossing te gaan: “We zoeken samen met Bureau Meerstad naar oplossingen waarmee we goed functionerende wijken kunnen realiseren binnen de gestelde uitdagingen. We vinden elkaar in de zoektocht naar innovatie en ontwikkelingen die helpen bij het creëren van meerwaarde.” 

Meer informatie? Kijk op https://www.toekomstmeerstad.eu/