Internationale Knoop XL: van ambitie naar concrete invulling mobiliteit

dinsdag 4 juni 2024

In het noordelijke deel van het Eindhovense stationsgebied wordt de komende jaren maar liefst 55 hectare grond (her)ontwikkeld. Aan Empaction de taak om zich over de bijbehorende parkeer- en mobiliteitsvraag te buigen.

Een deel van het Eindhovens stationsgebied wordt omgetoverd tot een binnenstedelijk stadsdeel met ruim 6.500 woningen, een multimodaal vervoersknooppunt met een nieuw busstation én een innovatiedistrict voor bedrijven in de sectoren technologie, design en kennis. Er komt daarnaast veel meer groen, en de verbinding tussen de noord- en zuidkant van de spoorlijn wordt verbeterd. Aan Empaction de taak om zich over de bijbehorende parkeer- en mobiliteitsvraag te buigen. Want duizenden extra woningen, kantoren en een nieuw vervoersknooppunt kunnen niet zonder een goede mobiliteits- en bereikbaarheidsstrategie. 

In maart 2021 stelde de Eindhovense gemeenteraad de Ontwikkelvisie Fellenoord/Internationale Knoop XL vast. Om het toekomstige hart van Brainport Eindhoven te versterken en de nationale en internationale positie van de regio te bekrachtigen. Nu komt de grootste uitdaging: die abstracte ideeën doorvertalen in concrete mobiliteitsnormen en -eisen, businesscases en governance- en samenwerkingsmodellen. De complexiteit? Die zit vooral in de lange doorlooptijd van de realisatie van het project; de planning loopt tot 2042. 

Minder auto’s en meer deelmobiliteit

Het wordt groots en meeslepend, die Internationale Knoop XL. Futuristisch zelfs, met beduidend minder auto’s en meer deelmobiliteit. Dat is een prachtige visie. Maar als er minder ruimte voor parkeerplaatsen is, moet je over verschillende zaken extra goed nadenken. Hoeveel schaarse ruimte je voor fietsenstallingen, auto’s en deelmobiliteit gaat realiseren bijvoorbeeld. En dat in de wetenschap dat de wereld er over 10 jaar zéker anders uitziet. We moeten dus voor een deel voorsorteren op ontwikkelingen, en die prognoses moeten dusdanig zijn dat daar beleid op gebaseerd kan worden. Dat is een uitdaging.

Een combinatie van praktisch uitwerken, invullen, de toepasbaarheid toetsen, organiseren, regisseren en het maken van afspraken met veel diverse partijen. We realiseren een set van bouwstenen en zoeken naar een manier om deze zo duurzaam mogelijk neer te zetten. Want je wilt iets bouwen wat ook toekomstvast is, met de zekerheid dat je het niet kunt dichttimmeren voor de komende 30 jaar.

De eerste denkfase voor Internationale Knoop XL is inmiddels afgerond, de denklijnen zijn bepaald en met de gemeente afgestemd. Verschillende bouwstenen worden uitgewerkt. En we treden ermee naar buiten om te onderzoeken hoe onze denkwijze door de markt ontvangen wordt. Daarnaast zijn we de gemeentelijke businesscase aan het doorrekenen en het governance-model aan het uitwerken, zodat we alles heel concreet met stakeholders kunnen bespreken. En tot compromissen kunnen komen waarin iedereen zich kan vinden. 

Het interview met Bart en Paul over dit onderwerp lees je hier.

Inmiddels is Bart aangesteld als Kwartiermaker voor Knoop XL. Hij is voor deze taak de vakinhoudelijk- en procesregisseur van het mobiliteitsvraagstuk.