Toekomstbestendige leefomgeving thema van nieuwste Biind Magazine

vrijdag 14 april 2023

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Met dat motto in gedachten kunnen we stellen dat we anders te werk moeten gaan als we ook in de toekomst een fijne, leefbare en gezonde leefomgeving. Dit staat centraal in het nieuwste digitale Biind Magazine.

Het verleden leert ons nu dat de manier waarop we dingen aanpakten geen garantie is voor de toekomst. Want hoeveel wateroverlast kunnen we nog aan, hoeveel warmer kan het nog worden en hoeveel scheuren in onze woningen kunnen we nog hebben als gevolg van gasboringen?

Zo’n toekomstbestendige aanpak komt natuurlijk niet vanzelf. Het vraag om een andere denkwijze, andere werkwijze en andere competenties. Deze transitie is momenteel volop gaande. Niet in de laatste plaats door de invoering van de Omgevingswet. Maar ook zonder deze formele stok achter de deur wordt er op veel plekken wezenlijk anders aan de fysieke leefomgeving gewerkt dan vroeger.

De gemene deler in dit soort projecten is vaak de integrale aanpak. Samenwerking met andere afdelingen en domeinen. Dat gaat met vallen en opstaan. Maar iedereen is het erover eens dat een dergelijke benadering altijd meerwaarde heeft. En dat de kans dat wat we nú maken over enkele decennia nog steeds stand houdt een stuk groter wordt.

Hoe je dat doet? Je leest het in Biind Magazine.