Amsterdam Bike City: een platform vol unieke kennis en ervaringen

maandag 30 mei 2022

Amsterdam staat wereldwijd bekend als dé fietshoofdstad van de wereld. Bezoekers uit binnen- en buitenland kijken met veel belangstelling hoe de fiets een stempel heeft gedrukt op de straten, het ritme en het imago van de stad. Die kenmerkende fietscultuur is het resultaat van ruim 40 jaar fietsvriendelijk en autoluw verkeersbeleid. Om kennis en ervaringen op fietsgebied met geïnteresseerden te delen, hebben de gemeente- en Vervoerregio Amsterdam een aantal jaar geleden het Amsterdam Bike City- platform in het leven geroepen. Willem Smink vertelt hoe hij vanuit zijn rol als omgevingsmanager bij Royal HaskoningDHV bij dit platform betrokken is.

“In Nederland en op de wereld zijn er meerdere steden die bekendstaan om hun aantrekkelijke fietsklimaat. Denk bijvoorbeeld aan Kopenhagen, Utrecht, maar ook het kleinere Houten is bekend vanwege zijn fietsgerichte inrichting. Toch wordt Amsterdam internationaal vaak gezien als fietshoofdstad van de wereld. Vanuit die hoedanigheid komen delegaties van mobiliteitsprofessionals uit binnen- en buitenland naar Amsterdam om kennis en ervaringen op te doen. Om die delegaties te begeleiden, internationaal fietskennis te delen en te ontwikkelen ontstond vanuit de gemeente- en Vervoerregio Amsterdam het idee om een platform in het leven te roepen. Royal HaskoningDHV is vanaf het eerste moment betrokken bij de ontwikkeling van het Amsterdam Bike City (ABC) platform”, aldus Smink.

Royal HaskoningDHV voert dit project uit in samenwerking met de Fietsersbond Amsterdam. Verder zijn ook Vélo Mondial, Decisio, Dutch Cycling Embassy, Urban Cycling Institute, Lukkien en Pakhuis de Zwijger betrokken bij het Amsterdam Bike City-platform.

Kennis, ervaringen en inspiratie

Het aantrekkelijke fietsklimaat van Amsterdam is geen vanzelfsprekendheid. Net als in veel andere steden kwam in Amsterdam de fietser onder druk te staan door de snelle toename van het autoverkeer. De gemeente en de regio zetten zich al meer dan veertig jaar in voor een veilig, toegankelijk en aantrekkelijk fietsklimaat. In deze periode heeft de stad veel kennis en ervaringen opgedaan. De gemeente- en Vervoerregio Amsterdam stellen deze unieke fietskennis en -ervaringen ter beschikking via het ABC-platform.

“Het gaat niet alleen om het delen van kennis en ervaringen. Het ABC-platform is ook een katalysator voor fietsinnovatie, de regio Amsterdam spint daar ook garen bij. Het is heel waardevol om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. We delen niet alleen kennis, maar leren ook van anderen. Dat zorgt voor frisse nieuwe inzichten”, stelt Smink.

Meetups en Doe-het-zelf routes

Amsterdam Bike City organiseert regelmatig (digitale) Meetups. Tijdens deze bijeenkomsten worden relevante thema’s rondom de fiets besproken. Iedereen die zich betrokken voelt bij de fiets kan zich kosteloos aanmelden voor een Meetup. Daarnaast krijgen betrokkenen ook de kans om, in samenwerking met het ABC-team, zelf invulling te geven aan de inhoud van zo’n digitale fietsbijeenkomst.

“We zijn tijdens de coronapandemie begonnen met het organiseren van online Meetups. Die digitale bijeenkomsten werden erg goed ontvangen. Het is heel inspirerend om met een brede groep internationale belangstellenden over hetzelfde onderwerp te praten. Juist door de grote verschillen tussen bijvoorbeeld New York, Boekarest, Madrid, Parijs, Helsinki en Amsterdam kunnen we heel erg veel van elkaar leren”, zegt Smink

De fietshoofdstad van de wereld kun je natuurlijk het beste verkennen op een fiets. Het ABC-platform heeft met behulp van de Fietsersbond drie inspirerende fietsroutes samengesteld. De routes brengen je langs een aantal interessante fietslocaties. Met behulp van een (digitale) fietskaartkaart kun je op basis van een voorkeursthema en -gebied een zogeheten doe-het-zelf-route samenstellen. Op verschillende locaties langs de routes sta je even stil en krijg je informatie over een inspirerend fietsproject.

Een laboratorium voor fietsinnovatie: het Fietsinnovatielab

Zoals iedere fietsstad heeft ook Amsterdam te maken met een aantal grote uitdagingen. Eén van die uitdagingen is de steeds breder worden fietsfamilie. De toenemende variatie aan fietsen zorgt voor grote verschillen in snelheid en massa op de Amsterdamse fietspaden. Die verschillen in snelheid en massa zorgen ervoor dat met name kwetsbare fietsers zich soms onveilig voelen. De gemeente en vervoerregio worstelen met deze uitdaging.

Begin dit jaar hebben de gemeente- en Vervoerregio Amsterdam op het ABC-platform een prijsvraag uitgezet. Iedereen kreeg de kans om met het meest innovatieve en originele plan te komen om de fietsveiligheid in de regio Amsterdam te verbeteren. In totaal hebben 37 mensen uit binnen- en buitenland een idee ingezonden.

“Het is erg interessant om te zien hoe mensen zich vanuit verschillende oplossingsrichtingen met dit vraagstuk hebben beziggehouden. De één zocht de oplossing in een gedragscampagne, de ander in een app en weer een ander heeft zich volledig gericht op inzichten voor en door kinderen. Die verscheidenheid aan oplossingen is enorm waardevol. We zijn uitermate tevreden met de brede variatie aan inzendingen. Er is één winnaar gekozen, maar we zullen de 36 overige inzendingen altijd in ons achterhoofd houden”, aldus David Gelauff, programmamanager fiets bij de gemeente Amsterdam.

“Het allerleukste is natuurlijk dat we er alles aan gaan doen om de prijswinnende inzending van Wichert van Engelen echt in praktijk te gaan uittesten. Dat wordt namelijk een behoorlijke uitdaging, omdat het een flinke verandering betekent van de indeling van de straat. In het plan van Van Engelen bepaalt de snelheid waarmee je je verplaatst je positie in de verkeersruimte. Het wordt een uitdagend en leerzaam proces om dit experiment vorm te geven en we zijn zelf ook erg benieuwd wat er uit komt en waar we tegenaan lopen. Hoe dit verder verloopt gaan we periodiek delen via Amsterdam Bike City, zodat iedereen daarvan kan leren. Ik nodig iedereen uit om dit leerzame proces te volgen en deel te nemen aan het Amsterdam Bike City-platform”, besluit Willem Smink.

Ga voor meer informatie naar:
bikecity.amsterdam.nl

Klik hier om je te abonneren op de nieuwsbrief van het Amsterdam Bike City-platform.