‘Back to basic’ als oplossing voor een complexe uitdaging

dinsdag 12 april 2022

“Amsterdam staat wereldwijd bekend als fietsstad, de stad telt meer fietsen dan inwoners. Ik vergeet wel eens hoe bijzonder dat eigenlijk is”, zegt David Gelauff (Programmamanager fiets bij de gemeente Amsterdam). De gemeente- en Vervoerregio Amsterdam zijn voortdurend bezig om het bestaande fietsbeleid verder te verfijnen. En dat is nodig, want ook Amsterdam heeft te maken met een aantal grote fietsuitdagingen. “Als aanvulling op ons fietsbeleid zijn we een aantal jaren geleden begonnen met het Amsterdam Bike City-platform, we gebruiken dit platform om kennis te delen en kennis te vergaren. Begin dit jaar hebben we een prijsvraag uitgezet voor het meest innovatieve en originele plan om de fietsveiligheid in de regio Amsterdam te verbeteren. Iedereen kreeg de kans om een idee in te dienen. We zijn uitermate tevreden met de brede variatie aan inzendingen”, aldus Gelauff.

Het ABC-platform

“Amsterdam voert al ruim 40 jaar fietsvriendelijk en autoluw verkeersbeleid, daardoor zijn we in een unieke positie terechtgekomen. Binnen de stadsring verplaatst ruim 50 procent van de mensen zich op de fiets. Delegaties uit binnen- en buitenland komen naar Amsterdam om te leren van onze aanpak”, vertelt Gelauff.  “We voelen de noodzaak om onze fietskennis en ervaringsverhalen met andere gemeenten en steden te delen, daarom zijn we het Amsterdam Bike City-platform begonnen. Tegelijkertijd doen we zelf ook voortdurend nieuwe kennis op, want na 40 jaar fietsbeleid krijg je zo af en toe te maken met de welbekende wet van de remmende voorsprong.”

Het Amsterdam Bike City-platform is ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam, de Fietsersbond, Royal HaskoningDHV, Vélo Mondial, Decisio, Dutch Cycling Embassy en The Urban Cycling Institute. Het platform biedt een brede variatie aan actuele en inspirerende fietsprojecten.

Uitdagingen en kansen

Zoals iedere fietsstad heeft ook Amsterdam te maken met een aantal grote uitdagingen. “Het is erg belangrijk om naast uitdagingen ook kansen te zien”, benadrukt Gelauff. Een steeds groter wordende fietsfamilie is niet alleen een uitdaging het biedt ook kansen om de stad en de regio voor nog meer fietsers bereikbaar te maken. De steeds breder wordende variatie aan fietsen zorgt wel voor grote verschillen in snelheid en massa op de Amsterdamse fietspaden. Die verschillen in snelheid en massa zorgen ervoor dat met name kwetsbare fietsers zich soms onveilig voelen, dat gevoel van onveiligheid is voor sommige mensen reden om helemaal niet meer te fietsen. Net als veel andere steden worstelt Amsterdam met deze uitdaging.

Om deze complexe uitdaging aan te pakken heeft het Amsterdam Bike City-platform onder meer een prijsvraag uitgezet. Iedereen kon zijn/haar idee inzenden voor een veiliger fietsklimaat.

37 inzendingen - één winnaar

Nadat de prijsvraag begin januari 2022 werd uitgezet stroomden de inzendingen binnen. Bij het sluiten van de markt stond de teller op 37 inzendingen. “Het is erg interessant om te zien hoe mensen zich vanuit verschillende oplossingsrichtingen met dit vraagstuk hebben beziggehouden. De één zocht de oplossing in een gedragscampagne, de ander in een app en weer een ander heeft zich volledig gericht op inzichten voor en door kinderen. Die verscheidenheid aan oplossingen is enorm waardevol”, zegt Gelauff. Op basis van stemmen van het publiek en de beoordeling van de fietsexperts van de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam zijn in totaal tien inzendingen voorgedragen aan de jury. De jury, bestaande uit verkeer- en fietsexperts van diverse organisaties, hebben uiteindelijke de winnaar gekozen. Bij het beoordelen van de inzendingen heeft de jury met name gekeken of het idee aanzet tot veiliger gedrag, een aantoonbaar positief effect op de verkeersveiligheid heeft en of het idee kan worden getest in de vorm van een pilot of experiment.

“Er is één winnaar gekozen, maar we zullen de 36 overige inzendingen altijd in ons achterhoofd houden”, zegt Gelauff stellig.

Klik hier om alle 37 inzendingen te bekijken.

30-20-10

Met zijn ‘30-20-10 idee’ is Wichert van Engelen de winnaar van het Amsterdam Bike City Innovation lab. Van Engelen neemt ons met zijn maatregel mee terug naar de basis. “Dit plan reduceert de interactie tussen snel en langzaam en zwaar en licht. Want, hoe groter het verschil in snelheid of massa hoe groter de impact van een verkeersongeval.” In het plan van Van Engelen wordt de verkeersruimte opgedeeld in drie categorieën: het voetpad, het fietspad en de weg. Dat klinkt misschien niet zo heel innovatief, maar anders dan in de huidige situatie geldt op alle drie de wegcategorieën een snelheidsmaximum. Maximaal 10 km/uur op het voetpad, maximaal 20 km/uur op het fietspad en maximaal 30 km/uur op de weg. Deze categorisering zorgt voor een overzichtelijk wegbeeld waarin iedereen op een eenduidige manier zijn plaats kan vinden.

"-"
Bekendmaking van de prijswinnaar.

Als winnaar van het Amsterdam Bike City Innovation Lab krijgt Wichert van Engelen de kans om zijn ‘30-20-10 idee’ door middel van een investeringsbudget samen met de Vervoerregio en gemeente Amsterdam verder uit te werken.

Ga voor meer informatie over het Amsterdam Bike City-platform naar www.bikecity.amsterdam.nl

Heb jij een innovatief idee om het fietsen in Nederland een impuls te geven en kan je hiervoor een financieel steuntje in de rug gebruiken? Schrijf je dan vóór 15 april de Innovatieprijs van de Tour de Force en maak kans op € 10.000,-!

Een brede variatie aan fietsen voor het Rijksmuseum (fotobron: Edwin van Eis)