Benelux wil hoger maximumgewicht vrachtauto's op alternatieve brandstof

woensdag 11 november 2020

De Benelux wil het toegestane maximumgewicht voor vrachtwagens op alternatieve brandstoffen verhogen. Het toegestane maximumgewicht van vrachtwagens op alternatieve brandstoffen zou met 1 ton omhoog moeten gaan, voor volledig uitstootvrije vrachtwagens zou het om 2 ton gaan. Het maximumgewicht voor vrachtwagencombinaties is nu 44 ton, dat zou met de nieuwe wetgeving naar 46 ton gaan. Het wetsvoorstel dat dit regelt is nu in behandeling. 

Door de gewichten te verhogen gaan de regelgeving in de Benelux aansluiten op EU-richtlijnen. In de Europese richtlijnen is het maximumgewicht voor vrachtwagens op aardgas (CNG), LNG of elektriciteit sinds 2017 verhoogd. Deze verhoging is bedoeld als compensatie voor het extra gewicht van deze vrachtwagens ten opzichte van dieselvrachtwagens, zodat verduurzaming niet ten koste gaat van laadvermogen. 

De richtlijn biedt de ruimte om het laadvermogen van de vrachtwagen te verhogen met het extra gewicht dat de aanpassingen in de aandrijflijn met zich meebrengt. Daarmee heeft een vrachtwagen op CNG, LNG of elektriciteit hetzelfde laadvermogen als een vergelijkbare vrachtwagen op diesel. Niet alleen maakt dit de overstap naar schonere alternatieven aantrekkelijker, het voorkomt ook een ongewenst effect van verduurzaming. Als een verduurzaming een lager laadvermogen oplevert, zal een vervoerder immers meer vrachtwagens in moeten zetten, wat extra kosten en extra belasting voor het milieu met zich meebrengt.

Huidige verdragen geven de Benelux de mogelijkheid om af te wijken van EU-richtlijnen. Er is nog geen ingangsdatum voor de nieuwe regelgeving bekend.