De digital twin als vliegwiel voor fietsinnovatie

dinsdag 17 mei 2022

“Niet iedere gemeente of provincie hoeft zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Met onze digital twins bieden wij een toegankelijk middel om de juiste afwegingen te maken”, zegt Jeroen Steenbakkers, eigenaar van Argaleo. Samen met Joost de Kruijf, programmaleider Leefbare Stad bij Logistics Community Brabant, vertelt hij hoe de filosofie achter de digital twin is uitgegroeid tot een vliegwiel voor fietsinnovatie. 

Een digital twin is een digitale weergave van de werkelijkheid. Door gebruik te maken van open databronnen wordt de openbare ruimte zo nauwkeurig mogelijk nagebootst in een digitale omgeving. “Je kunt het zien als een soort kijkdoos waar je analyses op los kunt laten. Onze digital twins bieden onder andere inzichten voor binnenstadsmanagement, fietsbeleid en veiligheid. In helikopterview wordt in één oogopslag duidelijk waar zich de knelpunten bevinden. In het model kun je de tijdlijn eenvoudig aanpassen, zo kun je ook het verleden, heden en toekomst met elkaar vergelijken. Met ons model kunnen besluitvormers op een proactieve manier de juiste afwegingen maken en beslissingen nemen”, zegt Steenbakkers.  

"-"
Fietsbereikbaarheid Utrecht Centraal (afbeeldingsbron: Argaleo)

Een brug tussen gescheiden werelden 

“Vanuit mijn rol als themaleider Leefbare Stad ben ik voortdurend bezig om onderzoek en beleid- en praktijkrelevante uitdagingen met elkaar te verbinden. Om relevante kennisontwikkeling te stimuleren is het van groot belang om ook de markt erbij te betrekken. De digital twins van Argaleo brengen verschillende beleidsdomeinen bij elkaar. Dat is zeer waardevol. Voorheen zag je dat er sprake was van een gescheiden wereld tussen onderzoekers en ontwerpers. Het model van Argaleo is toegankelijk voor álle beleidsdomeinen. De digital twin fungeert als een nieuw soort communicatiemiddel voor domeinoverschrijdende samenwerking. Wanneer specialistische onderzoekers en ontwerpers kennis en ervaringen delen ontstaan er nieuwe inzichten en innovaties”, aldus de Kruijf.  

"-"
Fietsrelaties (afbeeldingsbron: Argaleo)

Een proces van doorontwikkeling 

In samenwerking met onderwijsinstellingen en marktpartijen werkt Argaleo aan de doorontwikkeling van de digital twin. “Ons product is nooit helemaal af. Met nieuwe datasets kunnen we ons model steeds verder uitbreiden. We bieden ons model aan in een webapplicatie. Met een simpele update kunnen we de tool aanpassen naar de wens van de gebruiker. Binnen een tijdsbestek van twee weken kunnen we een nieuwe dataset aan de webapplicatie toevoegen. We merken dat steeds meer partijen ons van waardevolle data kunnen en willen voorzien”, vertelt Steenbakkers. 

“De centrale vraag blijft altijd: ‘Welke informatiebehoefte hebben we?’ Daarom zijn sommige databronnen enorm waardevol en andere minder. Het gaat echt niet alleen over het visualiseren van fietsteldata, waar ook specialistische dataverrijking door marktpartijen wordt geïntegreerd. Ook informatie over klantbeleveringsroutes van supermarkten kan bijvoorbeeld enorm waardevol zijn. Dit soort partijen werden in het verleden eigenlijk nooit gevraagd om data te delen. Vanuit een gevoel van veiligheid werd er eigenlijk alleen beroep gedaan op voordehand liggende informatie. Uiteindelijk profiteert iedereen van kennisdeling, óók de private marktpartijen”, stelt de Kruijf.

"-"
Fietsbereikbaarheid treinstations (afbeeldingsbron: Argaleo)

Kennis delen – Innovatie versnellen 

Afgelopen jaar tekende Argaleo op het Smart City Expo World congres een partnership met de Dutch Cycling Embassy. Argaleo is daarmee onderdeel geworden van het Dutch Cycling Intelligence programma. De datagedreven inzichten van Argaleo worden toegepast om het fietsklimaat van Nederland nog verder te ontwikkelen en te versterken. De kennis die in Nederland wordt opgedaan wordt vervolgens met de hele wereld gedeeld.  
 
“Nederland is van oudsher een echt fietsland. We hebben een unieke positie in de wereld als het gaat om fietsbeleid en fietskennis. Onderzoekers en adviseurs proberen elkaar voortdurend te slim af te zijn. Maar voor de eindgebruiker maakt het niet uit van wie de kennis komt. Het gaat erom dat iedereen van de kennis kan profiteren. Argaleo bundelt verschillende databronnen, werkt samen met publieke en private partijen en deelt deze in een toegankelijk model. Daarmee maakt Argaleo waardevolle informatie voor een brede doelgroep inzichtelijk. Daarnaast zijn er steeds meer partijen die de filosofie achter het bredere concept van de ontwikkeling van Dutch Cycling Intelligence snappen, waarbij kennis wordt gebundeld en met een zo breed mogelijke doelgroep wordt gedeeld. Hierdoor kunnen we fietsinnovaties versterken én versnellen”, zegt de Kruijf.  

‘We zitten niet meer in de pilotfase’ 

Verschillende provincies en gemeentes werken al met de digital twins van Argaleo. “Wij zijn uniek in het feit dat we een digitale tweeling van heel Nederland hebben ontwikkeld. We delen ons model met de provincies die het vervolgens kunnen inzetten als een communicatieplatform voor de onderliggende gemeentes. Zo kunnen ook de kleinere gemeentes meedelen in de kennis en inzichten die we met ons model in kaart brengen. Onze digitale tweelingsteden zijn een middel om fietsambities waar te maken. We zitten niet meer in de pilotfase, Argaleo is een volwassen bedrijf, de tijd van testen is voorbij”, zegt Steenbakkers trots. “Dat we daarin actief kunnen samenwerken met kennisinstellingen is daarbij een kers op te taart.” 

Voor meer informatie over digital twins
argaleo.com

Nationaal Fietscongres 2022
Geïnteresseerd in de digital twins van Argaleo? Kom naar het Nationaal Fietscongres in Enschede, Jeroen Steenbakkers vertelt je er graag meer over.

Klik hier voor het volledige programma. 

Links: Jeroen Steenbakkers (Argaleo), rechts: Joost de Kruijf (BUas, Logistics Community Brabant)