Een rondje fietsnieuws

maandag 25 november 2019
timer 4 min
Een rondje langs de fietsvelden: tijdens een bijeenkomst van de Tour de Force bleek er draagvlak voor meer eenheid in de evaluatie van snelfietsroutes, CROW-Fietsberaad gaat een kennisagenda opstellen over markering op snelfietsroutes en tweerichtingenfietspaden, en krijtstreepmethode werkt nog altijd het best bij handhaving van de maximale fietsparkeerduur.

Door Karin Broer

Tour de Force: ‘Appels met appels vergelijken en niet met de hele fruitmand’

Er is veel draagvlak voor standaardisatie in evaluatie van snelfietsroutes. Dat bleek bij de kennissessie van de Tour de Force werkgroep fietsdata, op 7 oktober in het LEF future center van Rijkswaterstaat in Utrecht. Door het gebruik van een standaardvragenlijst kunnen de snelfietsroutes beter met elkaar worden vergeleken en kunnen provincies en vervoerregio’s van elkaar leren. 

 

Met de start van de tweede etappe van de Tour de Force leek het Rick Lindeman, projectleider Fiets bij Rijkswaterstaat en wegkapitein van de Tour de Force werkgroep fietsdata en kennisinfrastructuur, een goed moment om stil te staan bij de MKBA Fiets en de evaluatiemethodes voor snelfietsroutes. In workshops werden deze onderwerpen door zo’n dertig fietsdeskundigen onder de loep genomen.

 

Met name op het gebied van de evaluatie van snelfietsroutes is de afgelopen tijd veel gebeurd. Marie-José Olde Kalter presenteerde de nulmeting die Goudappel Coffeng over snelfietsroutes in Brabant maakte. Bart Christiaens berichtte namens BUAS over een evaluatiemethode van een grotere groep snelfietsroutes. Daarnaast kwam de infographic van de provincie Gelderland met indrukwekkende groeicijfers in fietsgebruik, soms 30 of 40 procent, een aantal keer langs.

 

Bij veel snelfietsroutes wordt teruggegrepen op de methode Ligtermoet, ontwikkeld voor de Fiets Filevrij-projecten. Deze is vooral gericht op de overstap van auto op fiets, logisch omdat dat het doel was van Fiets Filevrij. Inmiddels worden ook veel aanvullende vragen gesteld, vaak meer gericht op beleving van de snelfietsroutes.

 

Wordt het tijd voor een nieuwe standaard-evaluatiemethode met een gestandaardiseerde vragenlijst? Ja, vonden veel aanwezigen. Anita Stienstra, wegkapitein van de Regionale Routes-ploeg van de Tour de Force: “Ik ben blij met de geluiden dat iedereen wil samenwerken, en data wil delen om landelijk verder te komen. Ik wil heel graag die landelijke standaard voor een evaluatievragenlijst om niet alleen te kunnen zeggen hoe we ervoor staan in Gelderland, maar ook om te melden hoe wij het doen ten opzichte van Brabant en Utrecht. Om appels met appels te vergelijken en niet met de hele fruitmand.”

Markering op snelfietsroutes en tweerichtingenfietspaden

Markering op snelfietsroutes blijft de gemoederen bezighouden. Na de experimenten met verschillende soorten midden- en kantmarkering in Brabant en Utrecht,onder andere met blauwe baan tussen Utrecht en Amersfoort, kwam van verschillende kanten de roep om te komen tot een nieuwe landelijke richtlijn markering voor snelfietsroutes.

 

CROW-Fietsberaad heeft nu een begeleidingscommissie in het leven geroepen. Deze gaat zich eerst bezighouden met het opstellen van een kennisagenda. De kennisagenda zal worden gevuld met bestaande kennis en voor openstaande kennisvragen zal onderzoek worden gestart. Niet alleen naar de markering op snelfietsroutes zal worden gekeken, ook markering van tweerichtingsfietspaden worden bij de inventarisatie betrokken. Robert Hulshof van CROW-Fietsberaad: “Dankzij de onderzoeken in Utrecht en Brabant en ook de resultaten van het Vergevingsgezinde Fietspad weten we wel veel meer over de effecten van midden- en kantmarkering, maar er zijn ook nog veel lacunes die nader onderzoek verdienen. Wat doe je bijvoorbeeld met fietspaden waar de voorkeursbreedte niet mogelijk is? Kan je daar met markering op de korte termijn toch de veiligheid verbeteren, bijvoorbeeld door kantmarkering toe te passen. Een dubbele middenmarkering bleek in Utrecht veel goede effecten te hebben, maar hoe zit dat op smallere fietspaden?’

 

Het opstellen van een kennisagenda gaat dit najaar van start. Het komend jaar kunnen dan aanvullende onderzoeken plaatsvinden, waarna het opstellen van een nieuwe richtlijn markering mogelijk wordt.

Krijtstreepmethode

Het CROW-Fietsberaad heeft de belangrijkste tips voor effectieve handhaving op fietsparkeerduur op een rijtje gezet. Belangrijke element is de aloude krijtstreepmethode: met krijt een markering aanbrengen op de band om overtreding van de fietsparkeerduur te constateren. Als er op de fiets wordt gereden, verdwijnt de krijtstreep.
Een andere belangrijke tip is het gebruik van de evaluatiematrix die in verschillende situaties laat zien welke acties er mogelijk zijn om de effectiviteit te verhogen.

 

De Fietsberaadnotitie ‘Tips voor effectievere handhaving op fietsparkeerduur’ is te downloaden op de site van CROW-Fietsberaad.

En dan nog dit

Het CROW-Fietsberaad is op zoek naar onaantrekkelijke fietsroutes. De hoofdeis aantrekkelijkheid is onlangs uitgewerkt in de nieuwe Fietsberaadpublicatie 34. De inzichten hieruit wil het kenniscentrum nu verder uitwerken voor de praktijk. Daarom zoekt het CROW wegbeheerders die met een onaantrekkelijke fietsroute in de maag zitten. Meer info bij hillie.talens@crow.nl.

 

Dit artikel verschijnt in Verkeer in Beeld 5, november 2019.

 


Lees verder

Vernieuwde fietsenstalling met eigen identiteit

12 mei om 10:44 uur
De oude vloerafwerking van de ondergrondse fietsenstalling op station Haarlem, was beschadigd en versleten en…
Lees verder »

Niek van den Adel inspireert en activeert: 'Fietsen is van levensbelang'

10 mei om 15:31 uur
Niek van den Adel liep in 2010 een ernstige dwarslaesie op, maar vond plezier in het leven terug dankzij het…
Lees verder »

Ontdek de CycloMedia LiDAR Puntenwolk

5 mei om 13:29 uur
CycloMedia is gespecialiseerd in het in beeld brengen van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door middel van 360°-…
Lees verder »

Tienduizend stemmen voor LEGO-fietspad

5 mei om 10:45 uur
Marcel Steeman en Dorus (10) hebben een idea ingediend voor een LEGO-fietspad via LEGO-ideas. Dit voorstel heeft…
Lees verder »

Genomineerden Innovatieprijs Tour de Force bekend

26 apr om 12:32 uur
‘Hoe kunnen we de ‘Schaalsprong Fiets’ realiseren?’ Om deze vraag te beantwoorden is Tour de Force op zoek geweest…
Lees verder »

“Nederland is geen fietsparadijs, dat is een moderne mythe”

21 apr om 12:16 uur
Corona en fiets. Komt u ook, net als ik, momenteel bijna dagelijks berichtgevingen tegen die gaan over de (…
Lees verder »

Fiets en ITS: de snuffelfiets

20 apr om 09:30 uur
Mobiliteit, leefkwaliteit en citizen science, in de snuffelfiets komt het allemaal samen. Bijna twee jaar na de…
Lees verder »

1500 extra fietsparkeerplekken in Rotterdamse binnenstad

14 apr om 14:58 uur
In de Rotterdamse binnenstad moeten nog dit jaar 1500 tot 2000 extra fietsparkeerplekken gerealiseerd worden. Het…
Lees verder »