Eerste flexflitser in Rotterdam nu werkzaam

dinsdag 13 december 2022

Helaas is te hard rijden nog steeds één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongelukken. Om automobilisten zich aan de maximale snelheid te laten houden, is handhaving een belangrijk middel. In Rotterdam is de eerste flexflitser actief, op de Westzeedijk.

De gemeente Rotterdam heeft de wens om flexibel te kunnen flitsen in 2018 kenbaar gemaakt bij het OM. Wethouder van Mobiliteit, Vincent Karremans zegt daarover: "Er wordt nog veel te vaak veel te hard gereden in de stad. Daar moet echt verandering in komen want het zorgt voor ongelukken en onveilige situaties. Flitsers zorgen dat automobilisten zich beter aan de snelheid houden dus deze flexflitsers zijn zeer welkom in de stad.”

De gemeente Rotterdam en het Openbaar Ministerie voerden in 2020 en 2021 verschillende pilots uit. Deze pilots hebben bijgedragen aan de landelijke inkoop van 150 flexflitsers. Hiervan zijn er structureel drie beschikbaar voor de regio Rotterdam-Rijnmond. Politie, Openbaar Ministerie en gemeenten bepalen onderling waar ze worden ingezet.

Flexflitser in Delfshaven

De eerste flexflitser in Rotterdam staat sinds eind vorige week op de Westzeedijk in Delfshaven. De maximale snelheid is daar 50 km/u. Deze locatie is in 2021 onderdeel geweest van de flexflitser-pilot. Door de hoge snelheid ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties voor bewoners. Het aantal bekeuringen daalde in 2021 van circa 300 naar 140 boetes per dag. Met het herhalen van de inzet op deze locatie hoopt de gemeente het verkeersgedrag structureel positief te beïnvloeden.

Flexibel en duurzaam

De flexflitser is 24 uur per dag actief aan het handhaven op de maximumsnelheid. De flexflitser is een flexibele vorm van snelheidshandhaving: de flitser staat ongeveer twee maanden op dezelfde plek en wordt daarna verplaatst. Zo kan op veel verschillende locaties gehandhaafd worden, en worden bestuurders bewuster van hun snelheid en rijgedrag. De flexflitser kan ook goed ingezet worden bij wegwerkzaamheden, waar tijdelijk een aangepaste maximumsnelheid geldt.