Goudappel introduceert Klimaatadaptatielabel

woensdag 18 november 2020

Adviesbureau Goudappel Coffeng introduceert het Klimaatadaptielabel. Met het label, vergelijkbaar met het welbekende milieulabel, is eenvoudig inzichtelijk te maken welke keuzes bij de inrichting van de ruimtelijke omgeving effect hebben op de klimaatbestendigheid. 

Deze methode maakt het mogelijk om het klimaat adaptieve vermogen van de huidige situatie en die van het nieuwe ontwerp in beeld te brengen. Dit doen we aan de hand van een A-label voor een hoog klimaat adaptief vermogen tot en met een E-label bij een laag klimaat adaptief vermogen.

 

Het klimaatadaptielabel loopt van E naar A, waarbij E het minst positieve en A het meest positieve label is. Met het klimaatadaptielabel werkt Goudappel aan het inzetten van strategieën in de openbare ruimte voor het omgaan met de bestaande effecten van klimaatverandering.

 

 

Lees verder

Stein loopt op de troepen vooruit met GIS-erfgoedkaart

28 sep om 16:54 uur
Met de Omgevingswet en het omgevingsplan in 2022 op komst, moet elke Nederlandse gemeente zijn cultureel erfgoed…
Lees verder »

Een mooi visitekaartje voor Wolvega

25 sep om 08:04 uur
Het stationsgebied in het Friese Wolvega was voorheen vooral op een verkeerskundige manier ingericht. Een weg…
Lees verder »

Rotterdam start experiment Veilige Schoolomgeving

15 sep om 14:55 uur
Om het veiliger voor kinderen te maken in de buurt van hun basisschool, start Rotterdam het verkeersexperiment…
Lees verder »

De kracht van verbinden

15 sep om 10:23 uur
Programmamanager voetgangersbeleid voor IenW en coördinator Platform Ruimte voor Lopen , Filip van As vertelt over…
Lees verder »