Groot deel fietsers voelt zich onveilig binnen bebouwde kom

dinsdag 15 november 2022

Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat maar liefst 1 op de 5 fietsers zich binnen de bebouwde kom vaak onveilig voelt. Deelnemers van het onderzoek geven aan dat dit vooral wordt veroorzaakt door de toenemende drukte, snelheidsverschillen op en rond fietspaden en het gedrag van andere weggebruikers. 

Nederland fietst tegenwoordig meer dan ooit, waardoor het aantal ongevallen met fietsers helaas ook toeneemt. De ANWB maakt zich daarom zorgen, volgens hen moet fietsveiligheid een prioriteit zijn in alle gemeenten.

Verschil in snelheid op fietspaden

De ANWB heeft onderzoek gedaan onder 6000 fietsers. De respondenten is gevraagd naar fietsveiligheid in het algemeen binnen de bebouwde kom. Dat gemiddelde valt niet tegen: een 7,9. Desondanks geven ze aan dat de meerderheid zich vaak onveilig voelt. Dit komt volgens hen door auto's, vrachtwagens en bussen met hoge snelheid langs fietsstroken rijden.

Uit antwoorden van "stadsfietsers" blijkt dat vooral zij vinden dat het verschil in snelheden op fietspaden te groot is. Elektrische fietsers geven aan hetzelfde probleem te hebben. De grootte en breedte van andere voertuigen op het fietspad hebben invloed op het veiligheidsgevoel. Daarnaast wordt afleiding door mobiele telefoongebruik en het ontbreken van richting aangeven genoemd als reden. Als oplossing om het te verbeteren geven zij het verbreden van fietspaden. 

Kwaliteit en comfort van fietspad kan beter

Het comfort en de daarmee samenhangende veiligheid van de fietspaden kunnen volgens de onderzochte fietsers ook beter. Zij storen zich vooral aan te smalle paden en slechte kwaliteit van het wegdek door boomwortels die omhoogkomen, scheefliggende tegels en scheuren in het asfalt.

Om steden leefbaar en bereikbaar te houden is de fiets een onmisbaar vervoermiddel. Het gebruik van de fiets wordt dan ook volop gestimuleerd. De ANWB vindt dit een goede ontwikkeling, maar dan moet de veiligheid van de fietser ook een prioriteit zijn. De knelpunten die fietsers ervaren komen in dit onderzoek duidelijk naar voren. De ANWB gaat hier met gemeenten over in gesprek.