Kans op vervoersarmoede voor 1 op 12 Friese huishoudens

dinsdag 6 december 2022

8,4% van de Friese huishoudens had in 2020 grote kans op verkeersarmoede. Afstanden naar de supermarkt of familie waren niet meer te overbruggen. Dit speelt een belangrijke rol. Het CBS heeft naar aanleiding van deze armoede onderzoek gedaan naar het risico op vervoersarmoede in de provincie Friesland, in opdracht van DataFryslån. 

Definitie vervoersarmoede

Vervoersarmoede houdt in dat er een gebrek is aan vervoersmogelijkheden, wat ervoor zorgt dat je niet of of niet goed kunt reizen tussen A en B. Dit weerhoudt mensen ervan om deel te nemen aan maatschappelijke en economische activiteiten. Meerdere factoren spelen een rol bij vervoersarmoede, denk aan het bezit van een voertuig, gezondheid en inkomen. Van de 305.000 huishoudens in Friesland hadden bijna 26.000 huishoudens een grote kans op vervoersarmoede. Het grootste deel van de huishoudens had een (zeer) lage kans op verkeersarmoede, zo'n 50% en 40%. 

Risico's

De risico's die verkeersarmoede zouden kunnen meebrengen worden bepaald op basis van deelindicatoren, waaronder voertuigbezit, huishoudinkomen, kenmerken van huishoudens en de afstand tot bestemmingen. Huishoudens die bijvoorbeeld niet dichtbij een supermarkt wonen, dragen bij aan een hoger risico op verkeersarmoede. 44% van de Friese huishoudens woont buiten een afstand van 800 meter tot een supermarkt. Dit duidt op een hoog risico van vervoersarmoede. 26% van de Friese huishoudens woont op meer dan 20 kilometer afstand van naaste familie en 23% is niet in het bezit van een auto of ander motorvoertuig. 

De hoogste risico's zijn in Harlingen, Ooststellingswerf en Smallingerland. In deze gemeenten kwam het relatief vaak voor dat huishoudens ver weg wonen van supermarkten, naasten en/of geen motorvoertuig in hun bezit hadden. De Friese Waddeneilanden lijken veilig. Hier woont maar een klein deel van de bevolking ver van supermarkten en heeft maar een klein deel geen toegang tot een auto of ov.