Data als basis voor goed gesprek over mobiliteitsbeleid

maandag 8 juli 2024

Foto: Shutterstock

Voor een efficiënt en toekomstbestendig mobiliteitsbeleid is het van cruciaal belang dat je weet hoe de inwoners van de gemeente zich gedragen. Hoe bewegen ze zich door stad en dorp, pakken ze liever de auto of de fiets en voor welke afstanden gaan ze met het ov? De Mobyscan geeft inzicht.

In de ongeveer 8 jaar dat Robin Kleine nu bij Mobycon werkt als adviseur mobiliteit merkte hij dat hij en zijn collega’s steeds vaker vragen kregen omtrent mobiliteitsgedrag. “We konden dat elke keer handmatig opleveren, maar we hebben een tooltje ontwikkeld zodat we meer geautomatiseerd te werk konden gaan. Eerst ging het alleen om de modal split, het aantal verplaatsingen naar modaliteit. Later hebben we dit uitgebreid met data over afstand en type verplaatsing. Op basis van de vraag hebben we de tool uitgebreid. Mijn collega Kristel Bronsvoort heeft hier een belangrijke rol bij gehad.”

Coronajaren niet representatief

De Mobyscan was geboren. “Voor bijna elke gemeente hebben we de beschikking over voldoende data. Dit komt doordat we CBD-data uit verschillende jaren samenvoegen.” De coronajaren helpen daar overigens niet bij, de cijfers uit die periode geven geen representatief beeld van ons mobiliteitsgedrag. “We baseren ons nu veelal op data van 2015 tot en met 2019. En sinds vorig jaar krijgen we ook weer goede data.”

De gegevens uit de Mobyscan vormen nu vooral de basis voor het gesprek dat een gemeente met een adviseur van Mobycon heeft bij beleidstrajecten. “De Mobyscan geeft een goed beeld van mobiliteitsgedrag in een gemeente en wat er vervolgens te halen valt. Dit biedt een goede basis voor gesprekken over beleidsdoelstellingen.” 

Verrassende inzichten

Soms kunnen de data ook tot verrassende inzichten leiden. Kleine: “We denken bij het maken van mobiliteitsbeleid heel vaak aan relatief lange woon-werkverplaatsingen, maar wist je dat zo’n 70 procent van de verplaatsingen binnen de eigen gemeente gebeurt?”

Voor de komende tijd hoopt Kleine nog meer ‘schone’ data aan de Mobyscan te kunnen toevoegen. Daarbij werkt hij aan het toegankelijker maken van de tool met de ontwikkeling van een dashboard, zodat uiteindelijk gemeenten zelf aan de slag kunnen met de Mobyscan. “En dat het leidt tot een zinnige discussie over mobiliteit”, besluit Kleine. Tot die tijd kunnen gemeenten alsnog contact opnemen om een uitdraai uit de Mobyscan te ontvangen.