TU Delft en Argaleo winnen EU-project voor oplossing mobiliteitsdata

dinsdag 6 december 2022

Een internationaal consortium van twintig organisaties heeft een nieuw Horizon Europe project, genaamd EMERALDS, gewonnen. In het project wordt een toolset voor mobiliteitsdata ontwikkeld waarmee het verwerken en analyseren van grote datastromen een stuk eenvoudiger wordt. Naast de TU Delft en Argaleo, zijn de Nederlandse partijen Mobility Innovation Centre Delft en Arane onderdeel van het consortium en zijn de gemeentes Den Haag en Utrecht pilotstad voor het project. Het totale projectbudget is vijf miljoen, waarvan er zeven ton beschikbaar is voor de Nederlandse partijen.

Elke dag stromen er terabytes aan mobiliteitsdata binnen. Data over autoverkeer, ov, fietsers, luchtkwaliteit et cetera. Dat is heel handig, maar de data is pas bruikbaar als dat op de juiste manier wordt verwerkt en geanalyseerd. Het nieuwe Europese project EMERALDS heeft als doel om tools te ontwikkelen, Mobility Analytics as a Service (MAaas), zodat het werken met data een stuk eenvoudiger wordt.

Beheren, analyseren en visualiseren

De toolset zal wegbeheerders en andere belanghebbende partijen in staat stellen om gegevens van grote omvang, hoge snelheid en grote variatie te verzamelen en te beheren. Daarnaast ondersteunt de toolset om deze data online en offline te kunnen analyseren, te gebruiken voor voorspellingen en de resultaten te visualiseren in een digital twin. Bij al deze diensten zal de strenge Europese wetgeving in acht worden genomen, op alle niveaus van de architectuur.

Het project start in januari 2023. Hierin zullen de afdeling Transport & Planning van de faculteit Civiele Techniek, Geowetenschappen en MICD van TU Delft nauw samenwerken met de digital twin leverancier Argaleo en de verkeerskundige adviseurs van Arane om de toolset te ontwikkelen. De toolset wordt beproefd in de pilotsteden Utrecht en Den Haag.