Van wegkant naar in-car

donderdag 15 december 2022

“Ik ben werkzaam bij Keypoint op het snijvlak van techniek en verkeer”, vertelt Ronnie Quaink. “Vanuit de ICT en telecom ben ik bij Keypoint Consultancy terechtgekomen, waar we met een aantal mensen met een technische achtergrond bezig zijn met de combinatie van ICT en mobiliteit.” 

“Vijftien jaar geleden waren we druk bezig met DRIS-systemen, dynamische route-informatie-systemen, vooral met aanbestedingen voor provincies enov-autoriteiten. Belangrijk onderdeel van ons werk was onder andere de realisatie van deze projecten. Onze technische achtergrond is daarbij vaak onderscheidend geweest. Vanuit die hoek zijn we doorgegroeid naar innovatieve technieken zoals iVRI’s. We zijn nu betrokken bij diverse Talking Traffic-programma’s en doen mooie dingen op gebied van Intelligent Transport Systems, ITS.” 

“Zelf ben ik momenteel ingehuurd bij Rijkswaterstaat in het kader van VM-IVRA. In dit project verzorgen we een informatiekanaal van wegbeheerders naar service providers zoals Waze en Flitsmeister. Wegbeheerders zetten in de verkeersregelcentrales vaak regelscenario’s in. Die informatie delen we vanuit de centrale naar de providers, zodat de adviezen die de weggebruiker in zijn voertuig krijgt aansluiten op de wensen van de wegbeheerder op dat moment.” 

“We zijn ook actief bij de begeleiding van SPS , Safety Priority Services. Dat is een landelijk project waarbij service providers de weggebruikers informeren via veiligheidsberichten. Dat kan variëren van aankomende ambulances tot waarschuwingen voor files op de route.” 

Transitie van wegkant naar in-car 

“Ik zie een transitie van wegkantsystemen, zoals dynamische borden, naar in-car systemen om automobilisten te informeren. Veel wegbeheerders kampen met hoge onderhoud- en beheerskosten voor bijvoorbeeld tekstkarren en PRIS en DRIP-borden. Door over te schakelen op in-car systemen worden die kosten minder én kun je weggebruikers beter op maat van informatie voorzien. We merken dat de eerste stappen die kant op nu gezet zijn en dat wegbeheerders daar ook opener in staan dan decennia terug. De afstand tussen wegbeheerders en service providers wordt kleiner. Vroeger trokken wegbeheerders echt vanuit de centrale aan de touwtjes en had daar een ander belang dan de dienstverleners, maar in de loop der tijd is er meer begrip voor elkaar ontstaan en zoeken wegbeheerders en service providers meer de samenwerking op.” 

VM-IVRA 

“Ik werk zelf aan het VM-IVRA-traject. Wat we daar doen is met een aantal koploperregio’s – namelijk Oost-Nederland, de Metropoolregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag – werken aan de ontsluiting van regelscenario’s uit de centrales om deze in de auto te krijgen. Op dit moment wordt de evaluatie van de beproevingsfase uitgevoerd. Ik verwacht dat dat een vervolg krijgt richting consolidatie en landelijke uitvoering. In de proeven delen we ook informatie over milieuzones en ook bekende partijen zoals de ANWB hebben zich inmiddels aangesloten.” 

Dit artikel stond al eerder in MobiliteitsPlatform #4. Lees hier het hele magazine.