Voetgangersgebied in binnenstad Utrecht groter en fiets langer welkom

dinsdag 12 juli 2022

Het voetgangersgebied in het centrum van Utrecht wordt uitgebreid en het wordt langer mogelijk om te fietsen in de binnenstad. Fietsers zijn in de nieuwe situatie tot 12.00 uur en vanaf 18.00 uur welkom in het gebied.

Bron: CROW Fietsberaad

De nieuwe maatregelen gaan in per 1 augustus 2022 en gelden op alle dagen van de week.

Wethouder Lot van Hooijdonk: “Het winkelgebied is op de drukste tijden te vol om voetgangers en fietsers samen het gebied op een goede manier te laten gebruiken. Tegelijkertijd willen mensen op rustige momenten in de ochtend of avond graag niet te ver omfietsen. Het is bovendien belangrijk dat er duidelijkheid komt voor álle weggebruikers in de binnenstad over wat wel en niet mag en binnen welke tijden.”

Er komen eenduidige borden en een tijdelijke markering bij alle ingangen van het voetgangersgebied zodat de grenzen van het gebied en de tijden voor fietsen voor iedereen duidelijk zijn.

In de nieuwe opzet zijn de venstertijden voor fietsen in de ochtend gelijk getrokken met die van de bevoorrading. Eerder moesten fietsers om 10.00 uur al afstappen. 

Fietsers die de binnenstad bezoeken kunnen tijdens voetgangerstijden gebruikmaken van de bewaakte, gratis fietsenstallingen aan de randen van het voetgangersgebied of van de parkeervakken voor fietsen en de fietsenrekken.

-
In het geel gekleurde gebied is fietsen mogelijk vanaf 18.00 uur tot de volgende dag 12.00 uur. De lichtrode straten worden autovrij en zijn zonder ontheffing alleen bereikbaar binnen de venstertijden voor laden en lossen.