Opleiding: Gedragsverandering in verkeer en mobiliteit

dinsdag 25 juni 2024
Afbeelding Shutterstock

Foto: Shutterstock

Minder autogebruik, meer thuiswerken, lage parkeernormen en rijden zonder afleiding. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor verkeers- en mobiliteitsgedrag. Een aanpak voor mobiliteit en verkeer heeft gevolgen voor velen. Het is dan ook van groot belang om dit vanuit het perspectief van de gebruiker te bekijken. Een opleiding volgen om je te verdiepen in de drijfveren van menselijk gedrag (gedragsbepalers) kan dan ook een hoop opleveren voor jou als professional. In dit artikel vertellen we je meer over de driedaagse opleiding van Shift Gedrag: Gedragsverandering in verkeer en mobiliteit.

Stappenplan voor gedragsverandering

In de opleiding leer je werken met het CASI-model, een praktisch instrument ontwikkeld door de Rijksoverheid. Dit instrument helpt om stapsgewijs een analyse van het gedrag te maken en te komen tot een onderbouwde strategie voor gedragsverandering. Dit stappenplan kun je toepassen op ieder gedragsvraagstuk. Je weet dus precies hoe je te werk moet gaan wanneer je te maken krijgt met gedrag.

Gedragsbepalers

Daarnaast gaan we in op gedragsbepalers: de factoren die invloed hebben op ons gedrag. Door je te verdiepen in de gedragsbepalers en wat ze inhouden, ga je het steeds meer herkennen in de projecten die je doet. Zo zal je regelmatig tegen weerstand aanlopen in je werk. Door te leren welke typen weerstand er zijn en hoe je hierop moet inspelen, kun je weerstand effectief wegnemen of zelfs voorkomen.

Strategieën

In de opleiding behandelen we circa 50 strategieën en technieken die je kunt inzetten om het gedrag van je doelgroep te veranderen. Je zult erachter komen dat de oplossing veel minder vaak ligt bij kennis en bewustwording vergroten dan je denkt.

Werk aan je eigen casus

Gedurende de drie dagen werk je aan een casus die je meeneemt uit je eigen praktijk. Wij begeleiden jou tijdens de lesdagen maar ook tijdens intervisiebijeenkomsten die tussen de lesdagen plaatsvinden.

Samen leren met vakgenoten

Je volgt de opleiding samen met andere professionals uit jouw vakgebied. Zo weet je zeker dat de casussen van je groepsgenoten ook relevant zijn voor jou, kun je kennis met elkaar uitwisselen én breid je je netwerk uit.

Wat levert het op?

Na afloop van de driedaagse opleiding heb je inzicht in:

  1. Welke zes stappen je moet nemen om een gedragsvraagstuk aan te pakken;
  2. De 9 verschillende gedragsbepalers die een rol kunnen spelen in jouw vraagstuk en hoe je de rol van de gedragsbepalers onderzoekt;
  3. Welke strategieën en technieken je kunt inzetten bij welke gedragsbepaler om gedrag effectief te veranderen én hoe je meet wat het effect is van jouw aanpak.

Bovendien ontvang je een persoonlijk certificaat als bewijs dat je de opleiding met succes hebt doorlopen.

Data en aanmelden

Weer met frisse inspiratie aan de slag na de zomervakantie? De volgende lichting start op vrijdag 20 september.

Aanmelden kan via: https://shiftgedrag.nl/onze_opleidingen/driedaagse_opleiding_gedragsverandering_in_verkeer_en_mobiliteit.

“Dankzij de training zoeken we nu eerst uit wat precies het gewenste gedrag is, wat we daadwerkelijk weten over het huidige gedrag en wat er nu écht speelt bij de doelgroep.”
- Albertine Duiven, Provincie Overijssel