95 euro boete voor 'langladers'

woensdag 13 april 2022

Bestuurders van een elektrische auto moeten hun voertuig direct verplaatsen wanneer deze volledig opgeladen is. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden afgelopen maandag bepaald. Zogenoemde 'laadpaalklevers' riskeren een boete van 95 euro wanneer ze een laadpaal onnodig lang bezet houden. 

De uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden volgt uit een zaak die in 2020 was aangespannen. Een automobilist in Noordwijk vocht een boete aan die hij had ontvangen nadat hij zijn auto twee uur lang met een volle accu aan een laadpaal had laten staan. De rechter oordeelde dat de automobilist zijn voertuig had moeten verplaatsen toen deze volledig was opgeladen. In de Algemeen Plaatselijke Verordening van Noordwijk is opgenomen dat het niet is toegestaan om een laadpaal langdurig bezet te houden. 

Juridische toelichting

"Over dit verkeersbord met onderbord (zie figuur 1) zegt het RVV 1990 dat de bestuurder zijn voertuig hier niet mag parkeren met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven. Dus strikt genomen kan een rechter in dit geval niet anders concluderen dan dat de elektrische auto fout geparkeerd stond op het moment dat de controleur de naheffing uitschreef: de auto was niet aan het opladen. De gemeente heeft in haar beleidsregels staan dat naar ‘redelijkheid en billijkheid’ wordt gehandhaafd en dat ze ‘langdurig parkeren’ niet toestaat. Hoe lang is ‘langdurig’? Van uitspraken over betaald parkeren weten we inmiddels dat je ongeveer 10 minuten de tijd hebt om te betalen bij een parkeerautomaat. Krijg je binnen die tijd al een naheffing, dan wordt die meestal verscheurd. Geredeneerd vanuit verkeerd parkeren, zoals de rechter hier heeft gedaan, kun je dan best stellen dat 2 uur langdurig is.

De vraag was in deze casus niet of het ook praktisch mogelijk was om die auto weg te halen op het moment dat de accu volgeladen was. Toch gaat de rechter daar wel op in: tegenwoordig is het moment dat de accu vol is redelijk te voorspellen. Je kunt je tijd dus zo indelen dat je ongeveer op tijd terug kunt zijn om je opgeladen auto weg te halen. Net als bij betaald parkeren vooraf, hoeft het moment dat je parkeertijd voorbij is geen verrassing te zijn.

En dan is er wat mij betreft nog het sociale aspect: zolang laadcapaciteit schaars is, is het logisch dat je zo snel mogelijk plaats maakt voor een ander als je eigen auto is opgeladen. Wat is zo snel mogelijk? Dat is een kwestie van aanvoelen, van een ander wat gunnen en een beetje van omstandigheden. Dat moeten we niet aan een rechter hoeven vragen."

Aldus jurist Herbert Korbee over de boete voor 'langladers'. 
 

"-"
Figuur 1: Verkeersbord Parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische voertuigen (Afbeeldingsbron)

Laadetiquette

Voorheen werd beroep gedaan op de zogeheten 'laadetiquette'. Het gebruik van laadpalen brengt een verantwoordelijkheid met zich mee. Het was een ongeschreven regel dat de bestuurder zijn/haar voertuig verplaatste wanneer deze volledig opgeladen is. Op die manier wordt de beschikbare laadinfrastructuur optimaal gebruikt en wordt zogeheten 'laadstress / laadangst' voorkomen. Om laadetiquette te faciliteren zijn zogeheten laadschijven in omloop. Op deze schijf kan de bestuurder aangeven hoe lang de elektrische auto nog aan de lader hangt Op sommige versies kunnen gebruikers hun contactgegevens achterlaten, zo kunnen autobezitters met een dringende oplaadbehoefte snel contact opnemen met de desbetreffende gebruiker.

Bron: Shutterstock