Hoge brandstofprijs heeft invloed op rij- en tankgedrag

donderdag 24 maart 2022

De brandstofprijzen zijn de afgelopen tijd flink gestegen. Die ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat automobilisten zich aan de pomp en op de weg anders gedragen. De afgelopen tijd stegen de brandstofprijzen met zo’n 30 procent, uit een analyse van de ING blijkt dat de waarde van pinbetalingen bij tankstations met zo’n 15 procent is gestegen. De waarde van de pinbetalingen stijgt dus niet mee met de brandstofprijs. Dat betekent dat automobilisten minder/zuiniger zijn gaan rijden, kiezen voor goedkopere tankstations en de brandstoftank niet volledig vullen.

Vanaf 1 april gaat de accijns op benzine (-17 cent), diesel (-11cent) en LPG (-4 cent) omlaag. Vanaf die dag is het dus een stuk goedkoper om brandstof te tanken, op die manier probeert de regering de ‘pijn aan de pomp’ te verlichten. In België is een soortgelijke maatregel al eerder genomen, dat resulteerde in lange rijen met Nederlandse automobilisten bij Belgische tankstations.

Verkeerd signaal naar de toekomst?

Is het kabinetsplan om energie tijdelijk goedkoper te maken wel het juiste signaal, volgens econoom Arie Bleijenberg staan de kabinetsplannen haaks op de noodzaak om Europa minder afhankelijk te maken van olie en gas uit Rusland. Daarnaast ziet Bleijenberg de accijnsverlaging als een verkeerd signaal naar de toekomst.

“Hogere energieprijzen zijn onvermijdelijk, omdat schone energie de komende decennia schaars is. En schaarste leidt tot hoge marktprijzen, zoals nu voor olie en gas, ook al is de kostprijs veel lager. Hierom moeten we ons voorbereiden op duurdere energie. Mensen met een smalle beurs moeten blijvend meer financiële armslag krijgen. Deze structurele aanpak is beter dan het kabinetsplan om energie tijdelijk goedkoper te maken.” Zo stelt Bleijenberg in zijn blog: ‘Verlaging accijnzen is kortzichtig’.

Het 10-puntenplan

Eerder deze maand kwam het Internationaal Energieagentschap (IEA) met een 10-punteplan om de wereldwijde behoefte aan olie te verkleinen. In dat plan worden onder andere een voorstellen gedaan om de autoloze zondag terug in te voeren en de maximumsnelheid op snelwegen te beperken.

"-"
Visuele weergave 10-puntenplan (Bron: IEA)

 

Bron: Shutterstock