Meer ruimte voor voetgangers en fietsers in Groningen

maandag 5 juni 2023

bron: Shutterstock

Groningen heeft ambitieuze plannen om het lopen en fietsen in de gemeente te bevorderen en de verkeersveiligheid voor deze weggebruikers te verbeteren. Er wordt maar liefst 50 miljoen euro uitgetrokken voor een uitgebreid pakket aan maatregelen en projecten.

Een van de belangrijkste onderdelen van het uitvoeringsprogramma is de aanleg en verbetering van fiets- en wandelroutes in de gemeente. Het doel is om deze routes aantrekkelijker en veiliger te maken, zodat meer mensen ervoor kiezen om te gaan lopen of fietsen. Door de routes te optimaliseren worden de mogelijkheden om te bewegen in de buitenlucht vergroot.

Veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers

Een belangrijk aspect van het pakket aan maatregelen is het veiliger maken van oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Deze kwetsbare weggebruikers verdienen extra aandacht en bescherming in het verkeer. Door het verbeteren van de oversteekplaatsen wordt de verkeersveiligheid vergroot en wordt het voor fietsers en voetgangers gemakkelijker om zich door de gemeente te bewegen.

Verkeersveiligheid in bestaande 30 km/uur gebieden

Naast de aanleg en verbetering van fiets- en wandelroutes en de veiligere oversteekplaatsen, focust Groningen ook op de verkeersveiligheid in bestaande 30 km/uur gebieden. Deze gebieden moeten veilig zijn voor alle weggebruikers en daarom zullen er maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Denk hierbij aan het aanpassen van de infrastructuur en het verhogen van de bewustwording van verkeersdeelnemers.

Verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte

Het uitvoeringsprogramma heeft naast het doel de verkeersveiligheid te verhogen, ook het doel om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Met de verwachte groei van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in de komende jaren, neemt de druk op de openbare ruimte toe. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig met deze ruimte om te gaan. Waar in het verleden de auto vaak centraal stond bij het maken van keuzes, staat nu de kwaliteit van de openbare ruimte voorop. Dit betekent dat het gebruik van auto's ontmoedigd wordt en er juist ruim baan wordt gegeven aan fietsers en voetgangers.

Wandelen in stijl

Sinds de coronaperiode is lopen weer helemaal in. Niet alleen is lopen gezond, het is ook de meest duurzame manier van verplaatsen. Daarom wil de gemeente looproutes naar wijkvoorzieningen, ov-haltes en scholen aantrekkelijker en veiliger maken. Het doel is om een 'loopcultuur' te ontwikkelen en inwoners te verleiden vaker te voet te gaan. Met aantrekkelijke en veilige looproutes wordt het voor iedereen prettiger om te lopen als vervoersmiddel te kiezen.

Groningen als fietsstad

Groningen staat bekend als een echte fietsstad en dat willen ze graag zo houden. Daarom wil de gemeente het fietsgebruik verder stimuleren door de aanleg van ontbrekende fietsverbindingen. Denk hierbij aan nieuwe fietspaden tussen Suikerzijde en Hoogkerk en tussen de P+R Hoogkerk en Groningen Zuid. Bij deze ontwikkelingen wordt de verkeersveiligheid van kwetsbare groepen fietsers, zoals ouderen en kinderen, nauwlettend in de gaten gehouden. Door het toenemende aantal fietsers en het snelheidsverschil tussen fietsers onderling, worden de grenzen van sommige fietspaden zichtbaar. Daarom is het belangrijk om deze infrastructuur mee te laten groeien met het gebruik.

Prioriteit voor verkeersveiligheid

Het verhogen van de verkeersveiligheid is een prioriteit voor de gemeente. Dit wordt aangepakt door een integrale aanpak van de omgeving rond basisscholen, het verbeteren van fiets- en voetgangersoversteken op drukke autoroutes en het aanpakken van verkeersonveilige plekken in buurten, wijken en dorpen.