Wat doet deelmobiliteit met verkeer?

donderdag 13 juli 2023

Eerder schreven we al dat de druk op de stedelijk omgeving ons dwingt om op een andere manier naar de inrichting van de openbare ruimte te kijken. We kunnen de stad mét of zonder de auto-infrastructuur inrichten, maar er is ook een tussenoplossing: een stedelijke ontwikkeling richting de deelauto's. Maar wat doet deelmobiliteit eigenlijk met het verkeersbeeld?

Waar in de gemiddelde woonwijk één of meerdere auto’s per huishouden zeker nog geen uitzondering is, wordt in nieuwbouwwijken steeds nadrukkelijker ingespeeld op deelmobiliteit en Mobility as a Service. Waarom? Omdat de druk op met name stedelijk gebied toeneemt en het steeds minder wenselijk is dat elke inwoner zijn of haar eigen auto voor de deur heeft staan en schaarse ruimte wordt opgeofferd aan parkeerplaatsen.

Wat is deelmobiliteit?

Deelmobiliteit is het delen van één voertuig of vervoermiddel door meerdere mensen. Daarbij ligt de gedachte aan de deelauto voor de hand, maar ook deelfietsen hebben een plek in het mobiliteitssysteem, van de eenvoudige ov-fiets tot de hippe en trendy bakfiets voor het ophalen van grotere bestellingen. Daarbij kunnen mensen onderling een voertuig delen, maar in deze blog gaat het over deelmobiliteit door aanbieders van deelauto’s, zoals Greenwheels en Mywheels.

Nederland staat voor een forse woningbouwopgave. Meer woningen betekent ook: meer auto’s, meer mobiliteit en meer parkeerplaatsen. Of toch niet? De parkeernorm is in nieuwe wijken vaak al aanzienlijk lager dan vroeger gebruikelijk was en sommige wijken worden bewust ingericht op weinig autobezit, waardoor deelmobiliteit een grote rol moet gaan spelen in de mobiliteit van inwoners.

Voordeel van deelauto's

Een deelauto wordt door meerdere automobilisten gebruikt, maar neemt maar één parkeerplek in. Door vraag en aanbod slim op elkaar af te stemmen wordt een deelauto vaak efficiënter gebruikt dan een privéauto, die 90 procent van de tijd stilstaat. Voor de gebruiker kan een deelauto ook voordelen bieden, een eigen auto brengt immers al snel hoge – en soms onverwachte - kosten met zich mee. Bij een deelauto hoeft de gebruiker zich daar niet druk om te maken, die betaalt alleen voor het gebruik van de auto.

Een deelauto vervangt doorgaans vier tot acht privéauto’s. Dus ook vier tot acht parkeervakken en de verkeersdruk van vier tot acht auto’s op lokaal wegennet. Die ruimte kan zo beter benut worden, bijvoorbeeld voor stedelijk groen en klimaatbestendig bouwen.

Software

Maar hoe maak je optimaal gebruik van de mogelijkheden die deelmobiliteit kan bieden en krijg je inzicht in verkeersstromen? PTV biedt uitkomst. Door bestaande infrastructuur te analyseren en inzicht te bieden in de huidige vraag naar mobiliteit. Met data die relevant zijn voor de betreffende vraag is vaak in één oogopslag te zien waar de infrastructuur past en waar aanpassingen nodig zijn. Bepaal met analysesoftware van PTV waar deelscooters handig zijn, of waar juist een wijkhub met deelfietsen de beste oplossing zou kunnen zijn. Analyse door bijvoorbeeld PTV VISSIM is niet alleen onmisbaar bij planvorming, maar ook om duidelijke en heldere communicatie op te zetten met belanghebbenden, zoals opdrachtgevers en (potentiële) inwoners.

Meer weten?

Onze mobiliteitsadviseurs helpen u graag verder. Neem contact op.

bron: Shutterstock