Positief geluid na pilot flexibel reisproduct studenten

dinsdag 28 februari 2023

De introductie van een nieuw reisproduct voor studenten kan mogelijk leiden tot zowel het uitstellen van de aanschaf van een auto na de studie als een mogelijke kostenbesparing voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat blijkt uit onderzoek naar aanleiding van een pilot waarbij 300 Rotterdamse studenten voor 3 maanden lang een nieuw reisproduct hebben getest.

Niet de bekende OV-chipkaart, maar een flexibele reisapp waarmee zij zowel met de trein, tram, bus en metro, als met deelscooters, deelauto's en deelfietsen konden reizen. De pilot is opgezet door start-up Flytz Mobility in samenwerking met Moves, Gemeente Rotterdam, en Zuid-Holland Bereikbaar. 

Het aanbod van en de vraag naar mobiliteit in steden voor studenten is de afgelopen jaren flink veranderd. Ondertussen maken studenten al 30 jaar lang gebruik van een onveranderd studentenreisproduct: een weekend- of week abonnement waarmee ze gebruik kunnen maken van de tram, bus, metro en trein.

Tijd voor verandering

Dat mocht veranderen, vonden Renske Wytzes, Joost Wilmink en Daan Peeters, oud-studenten en oprichters van Flytz Mobility. Deelfietsen en deelscooters zijn tegenwoordig populair onder de studenten en niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Studenten kregen de kans om een nieuw product uit te testen op basis van een Mobility-as-a-Service concept: één centrale app waarmee de student op basis van een persoonlijk budget elke vorm van duurzame mobiliteit, zowel OV als deelvervoer kan gebruiken.

Positief geluid

Er blijkt interesse te zijn. Binnen een week waren er meer dan 4000 aanmeldingen van Rotterdamse studenten. 20% geeft na de pilot aan om het nieuwe product te verkiezen boven het vertrouwde studentenreisproduct. Dit zijn studenten die meer behoefte hebben aan deelmobiliteit dan aan het huidige reisproduct. 

"Tegelijkertijd is te zien dat deze groep studenten met het nieuwe product aangeeft twee jaar of langer gebruik te willen maken van het openbaar vervoer in combinatie met deelvervoer, en minder snel overgaat op de aankoop van een auto” vertelt Wilmink. Wytzes vult aan: “En dat is erg interessant, omdat het een indicatie geeft dat wanneer studenten een flexibel product ontvangen, waar ze zelf invulling aan kunnen geven, dit op lange termijn positieve effecten kan hebben op duurzame en leefbare steden”

Daarnaast geeft 73% aan graag te willen reizen in zowel het weekend als doordeweeks, en zou 83% van de deelnemers graag binnen het studentenreisproduct de keuze hebben om ook deelvervoer te gebruiken. Studenten geven daarnaast aan met het nieuwe reisproduct drukte in de spits te kunnen mijden en dat de reistijd van en naar de onderwijsinstelling wordt verkort met 13,5%. 

In Nederland is er al geëxperimenteerd met Mobility-as-a-Service diensten door de initiatie van zeven MaaS pilots vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er is echter nog veel ruimte voor verbetering, geven de oprichters van Flytz aan: “De MaaS markt staat nog in de kinderschoenen en samenwerking tussen vervoersaanbieders is noodzakelijk om potentiële voordelen van een MaaS concept te kunnen realiseren.”  

OV-Magazine heeft een interview met de start-up Flytz. Het artikel verschijnt in de volgende editie. Benieuwd? Abonneer je op het blad!