ACM voert studie uit naar MaaS-markt

woensdag 1 juli 2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil in beeld krijgen hoe de MaaS-markt zich ontwikkelt en daarom gaat de autoriteit in gesprek met ov-bedrijven, MaaS-aanbieders, kennisinstituten en overheden. U kunt meedoen aan deze studie.

Zowel bestaande ov-bedrijven als nieuwkomers ontwikkelen MaaS-diensten. Aanbieders van MaaS combineren via hun eigen digitale platform verschillende vervoersdiensten, zoals trein, bus, metro, deelfietsen en aanverwante diensten.

Nieuwkomers zijn voor het aanbieden van hun eigen MaaS-diensten afhankelijk van de medewerking van de ov-bedrijven, die als enige in een concessiegebied ov aanbieden.

Toegang en integratie

De ACM wil daarom achterhalen hoe de toegang en integratie voor (potentiële) MaaS-aanbieders verloopt: tot welke openbaar vervoersdiensten van andere partijen is er toegang en tegen welke voorwaarden?

Het is van belang dat grote en kleine, nieuwe en bestaande aanbieders de mogelijkheid hebben om innovatieve mobiliteitsdiensten aan te bieden aan mensen en bedrijven. De ACM verkent daarom hoe het ervoor staat met die mogelijkheden.

In gesprek

Heeft u informatie over dit onderwerp en wilt u helpen bij deze studie? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Een reactie kan gestuurd worden naar maas@acm.nl of naar:

Autoriteit Consument & Markt
Directie Telecom Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag