Cycledata start pilot met Fiets Peloton herkenning/iVRI

donderdag 12 november 2020

In de groene stad, de smart city van de toekomst, moeten vervuilende voertuigen zoveel mogelijk plaatsmaken voor verplaatsingen per fiets. Want de fiets wordt gezien als dé oplossing voor de groeiende druk op natuur, milieu en klimaat en voor het probleem dat publieke ruimte schaars is.

Gemeentes en provincies nemen dan ook het initiatief om fietsgebruik te stimuleren en de bereikbaarheid met de fiets te vergroten, onder andere door een optimaal en veilig fietspadennetwerk aan te leggen, te onderhouden en uit te breiden. Maar om de juiste beslissingen te nemen hebben zij behoefte aan betrouwbare data over het fietsgedrag en de fietsstromen van de inwoners in hun regio.

Daarom is sinds kort in het centrum van Utrecht een pilot ‘Fiets peloton herkenning/intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI)’ gestart. De pilot heeft als doel om op basis van de hoeveelheid voertuigen op het fietspad het fietsverkeerslicht aan te sturen om zo de doorstroom van voertuigen op het fietspad te bevorderen en effectief te laten verlopen.

In de pilot wordt gebruik gemaakt van radartechnologie van Cycledata gekoppeld aan het TLEX/UDAP dataplatform van Monotch dat communicatie tussen verkeerslichten en weggebruikers realiseert. De vóór de iVRI geïnstalleerde radar kan met een hoge nauwkeurigheid voertuigen op het fietspad detecteren, ook in de spitsuren waarin met name grote groepen en diverse voertuigen met verschillende snelheden op fietspad rijden. De detectie-data wordt vervolgens omgezet naar CAM-data en gekoppeld aan het dataplatform. Dit platform, dat direct in verbinding staat met het verkeerslicht, kan er uiteindelijk voor zorgen dat deze prioriteit geeft aan fiets pelotons. Hoe meer voertuigen er op het fietspad gesignaleerd worden hoe meer prioriteit het verkeerslicht geven kan. Monotch realiseerde de data-koppeling met het verkeerslicht in de pilot.

De Signum van Cycledata stelt overheden in staat om tegen relatief lage kosten gegevens rond fietsgedrag te verzamelen die zelfs in de spitsuren nauwkeurig zijn. Deze gegevens verschaffen inzicht in de gewenste verkeersstromen, waardoor het mogelijk wordt gefundeerde beslissingen te nemen over het mobiliteitsbeleid, het systeem en de infrastructuur.

De data-koppeling van Monotch creëert directe meerwaarde van iVRI’s zoals het informeren van weggebruikers, maar ook het prioriteren en optimaliseren van de verkeersafwikkeling. Dit biedt klanten van Cycledata de mogelijkheid om direct te handelen en de verkeerslichten beter af te stemmen op de fietsstromen en hiermee de doorstroming van fietsverkeer te verbeteren.

“Dankzij de koppeling met het TLEX-platform van Monotch en binnenkort de uitgebreide opvolger UDAP, kunnen onze klanten met de vergaarde data nu ook direct sturen in verkeersstromen. Een belangrijke waarde toevoeging aan ons Signum product en dienstverlening richting gemeentes en provincies”, aldus Cees van der Zijl van Cycledata.

Over Cycledata

De Signum is een product dat door Cycledata B.V. is ontwikkelt in samenwerking met internationaal opererende radar specialisten. Behoeften die wij constateren vertalen wij in kwalitatieve producten en diensten die bijdragen aan een optimaal antwoord op een vraag uit de markt. Betrouwbaarheid, accuraatheid (werkelijkheid) , klantgerichtheid en duurzaamheid zijn voor ons kernbegrippen en altijd terug te vinden in onze werkwijze.

De Signum is een contactloos fietstelmeetsysteem met een nauwkeurigheid van werkelijke data van meer dan 95%. Ook in de spitsuren haalt de Signum deze hoge nauwkeurigheid.

Over Monotch

Door data, diensten en transacties met elkaar te verbinden, helpt Monotch klanten om in te spelen op de laatste mobiliteitstrends en -uitdagingen. Monotch verbetert de verkeersdoorstroming en biedt slimme oplossingen op het gebied van verkeer, parkeren en reizen en draagt hiermee bij aan veilige, slimme en duurzame mobiliteit. De activiteiten van Monotch beslaan het gehele mobiliteitsecosysteem van verkeer, parkeren tot mobility as a service.  

De klanten van Monotch variëren van leveranciers van verkeerstechnologie, service providers, app ontwikkelaars, parkeeraanbieders, gemeenten en regio’s, wegbeheerders, hulpdiensten, vervoersbedrijven tot autofabrikanten en toeleveranciers van de automotive industrie, kennis- en onderzoeksinstellingen, adviesbureaus en tenslotte ook weggebruikers zelf.
 

Foto: Cycle Data