De economische waarde van fietsen wordt weleens vergeten

dinsdag 8 juni 2021

Waar in beleid al snel rekening gehouden wordt met de waarde van autokilometers en -uren, wordt de fiets niet zo snel met een economische bril bekeken. Onterecht, stelt Mary Verspaget van Cycle Data. “De fiets heeft economische waarde, en Fietsverliesuren zijn meetbaar economisch verlies.”

“We hebben nog zeker tien tot vijftien jaar nodig om de overstap te maken van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energie voor mobiliteit. Zoals Christian Brand in vakblad ‘the conversation’ stelt, met alleen elektrificeren van het wagenpark komen we er niet. Naast maatschappelijke voordelen als een beter klimaat, milieu en gezondheid levert meer fietsen ook economische voordelen op.”

De maatschappelijke voordelen worden door Brand uitgebreid onderbouwd. Volgens hem is de beste manier om de uitstoot van transport snel te verminderen het inruilen van auto’s voor fietsen en wandelen: ‘actief reizen’. Actief reizen is goedkoper, gezonder, beter voor het milieu en in drukke binnensteden vaak sneller dan een auto. Uit onderzoek blijkt dat als een persoon slechts één dag per week overstapt van de auto naar de fiets, de ecologische voetafdruk afneemt met 3,2 kg CO2. Als slechts één op de vijf stadsbewoners zijn of haar reisgedrag op deze manier permanent zou veranderen, is de schatting dat dit de uitstoot van alle autoritten in Europa met 8% zou verminderen.

De winst van fietsen

De maatschappelijke voordelen van actief reizen in de vorm van fietsen zijn duidelijk. Maar investeringen in fietsinfrastructuur zijn ook rendabel. Cycledata heeft gekeken naar de economische effecten in de vorm van Fietsverliesuren. “Samen met Movares berekenden wij dat een goede doorstroom van fietsers miljoenen euro’s kan opleveren.” In de komende maanden gaat Cycledata de economische effecten in de praktijk toetsen in de vorm van een vermindering van Fietsverliesuren dankzij een betere doorstroming bij kruispunten. Tot we daar de precieze gegevens van hebben, zijn er twee theoretische berekeningen gemaakt: een voorbeeld voor een middelgrote stad en een voorbeeld van een drukke fietsroute:

  • Een stad als Deventer - ongeveer 100.000 inwoners - heeft door verkeerslichten en kruispunten jaarlijks een economisch fietsreistijdverlies van ongeveer € 10 miljoen.
  • De veelgebruikte fietsroute vanaf Utrecht Centraal naar de Universiteit Utrecht - ongeveer vijf kilometer lang - heeft vijf VRI geregelde kruispunten. Hier passeren op een gewone dag ongeveer 25.000 fietsers en dat levert een jaarlijks economisch reistijdverlies op van slechts € 5 miljoen euro.

Het heeft dus ook economisch zin om te investeren in goede fietsinfrastructuur. Daarvoor is het wel belangrijk te weten hoeveel, wanneer en met welke snelheid er gefietst wordt. Deze data zijn belangrijk om beleid op korte en lange termijn te bepalen. Cycledata levert de Signum, een bovengronds fietstelmeetsysteem, dat werkelijke real-time data genereert over hoeveel voertuigen, met welke snelheid, in welke richting en op welke tijdstip op het fietspad rijden met een nauwkeurigheid van > 95% ook in de spitsuren en zonder toepassing van algoritmen.

Doordat de Signum real-time werkelijke data genereert met een hoge nauwkeurigheid wordt deze tevens ingezet in combinatie met een iVRI (verkeersregelinstallatie). Door de koppeling van de i-Signum met de iVRI heb je inzicht in hoeveel fietsverkeer het verkeerslicht naderen en kan deze langer op groen gezet worden om de doorstroom van fietsers te bevorderen. Dit levert niet alleen veilige situaties op maar ook een vermindering van Fietsverliesuren.

Nationaal Fietscongres

-

Cycle Data staat ook op het Nationaal Fietscongres, online op donderdag 17 juni. Kom je ook?