Start nieuwe campagne 'Da's zo gefietst!'

donderdag 16 mei 2024

Foto: Shutterstock

Heel veel mensen zouden graag net even wat vaker op de fiets naar het werk, de sportschool, vrienden, of de bakker willen. Maar vaak wint de macht der gewoonte. Om mensen een zetje in de rug te geven, is er een nieuwe campagne van start gegaan: Da’s zo gefietst.

Nederland, fietsland

Nederland is een echt fietsland: een kwart van alle verplaatsingen gaat met de fiets. Ons land heeft bovendien meer fietsen dan inwoners. Toch is er nog veel te winnen: de helft van alle autoritten is korter dan 7,5 kilometer, en een derde korter dan 5 kilometer. Dat zijn afstanden die prima met de fiets te doen zijn. Uit gedragsonderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt ook dat bijna 7 op de 10 intensieve autogebruikers vaker voor korte ritten de fiets zou willen pakken. Daarom is in de nieuwe campagne de communicatie gericht op de drijfveren van mensen, zoals gezondheid, milieu en geld. Het doel van de campagne is namelijk het bewustzijn vergroten en mensen op een positieve manier stimuleren vaker de fiets te nemen, vooral voor korte ritjes.

De looptijd van de campagne is drie jaar. Uitingen van de campagne komen op alle landelijke TV-zenders, op de radio, online en buiten. De Rijksoverheid monitort elk jaar op meerdere momenten of de campagne het beoogde effect heeft.

Vaker op de fiets

Het kabinet wil graag dat meer mensen die dat kunnen de fiets pakken. Een aantal concrete doelen: in 2027 wordt er 20% meer gefietst dan in 2017, begin 2025 fietsen er 100.000 meer mensen naar het werk dan begin 2022. Daarom investeert het kabinet samen met provincies en gemeenten in betere fietsvoorzieningen, zoals betere stallingen bij stations, meer doorfietsroutes en nieuwe fietsverbindingen om woonwijken bereikbaarder te maken. Daarnaast werkt het kabinet met provincies en gemeenten aan meer veiligheid. Er komt een meerjarenplan voor fietsveiligheid en Rijk, provincies en gemeenten doen in heel het land investeringen hiervoor. Ook worden in ruim 200 gemeenten ouderen gestimuleerd om zo veilig mogelijk te fietsen door middel van programma’s.