Fietsen draagt bij aan Green Deal

maandag 18 oktober 2021

Dat fietsen gezond is ligt voor de hand. Kiezen voor de fiets in plaats van de auto zorgt voor gezonde beweging, liefst in de frisse buitenlucht en door het groen. Goed voor lichaam én geest. De cijfers staven dit ook.

De Gezondheidsraad adviseert wekelijks minstens 150 minuten aan matige inspanning te doen. Voor fietsers is dat eenvoudig te halen: maar liefst 80% van de fietsers beweegt meer dan 150 minuten per week. Voor automobilisten liggen die cijfers minder gunstig, van de verstokte autorijders haalt slechts zeven procent de aanbevolen inspanning.

Effecten voor het milieu

Meer fietsen bespaart broeikasgassen en zorgt voor een schonere lucht. Door te fietsen veroorzaak je immers geen uitstoot van CO2, NOx en fijnstof (PM10). Wanneer je de fiets pakt in plaats van de auto, bespaart dat per kilometer al snel 138 g Co2, 0,13 g NOx en 4 mg fijnstof.

Nederlanders maken per jaar 3,6 miljard autoritten korter dan 7,5 kilometer. Als deze allemaal vervangen worden door ritten met de fiets, bespaart dit 1,8 Mton CO2, 1,8 kton NOx en 0,05 kton fijnstof per jaar. Pak je de e-bike dan kan je de definitie van korte afstand verlengen van 7,5 kilometer naar 15 kilometer. Autoritten korter dan 15 kilometer komen maar liefst 4,9 miljard keer per jaar voor. Wanneer die allemaal vervangen worden door de e-bike of fiets, dan bespaart dit 3,8 Mton CO2, 3,7kton NOx en 0,11 kton fijnstof per jaar.

Kijken we naar andere Europese landen zoals Duitsland. Ook hier kunnen nog veel autoritten vervangen worden door de fiets en daarmee  broeikasgassen besparen. Maar liefst twee derde van alle autoritten wordt afgelegd binnen een straal van 10 kilometer.

Men is zich er in Europa van bewust dat de fiets veel voordelen heeft. Afspraken zoals de Europese Green Deal, met als doel Europa in 2050 klimaatneutraal, dragen bij aan de noodzaak om daadwerkelijk acties te ondernemen. Het ene na het andere Europese land komt met grootste plannen om binnen mobiliteit de infrastructuur aan te passen voor gebruik door duurzame voertuigen, waaronder de fiets. Nederland heeft voor de buurlanden goede voorbeelden voor functionele fietsinfrastructuur en allerlei andere fiets gerelateerde faciliteiten als het fiets parkeren. Nederlandse gemeenten en bedrijven worden dan ook benaderd voor hun kennis en producten. Cycledata merkt dit ook en wordt vanuit verschillende Europese landen benaderd om zijn fietstelmeetinstallaties (Signums) daar te plaatsen. Men heeft behoefte aan nauwkeurige fietsdata voor beleidsmatige beslissingen omtrent fietsinfrastructuur.

Bron gebruikte: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, KiM.

 

 

-