Fietsers en voetgangers niet langer onderbelicht in Nieuwkoop

maandag 25 juli 2022

Fietsers en voetgangers voelden zich niet altijd veilig op de fiets- en voetgangersoversteekplaats op de Churchilllaan in Nieuwkoop. Automobilisten verleenden niet altijd voorrang of zagen de oversteekplaats simpelweg over het hoofd. Voor de gemeente Nieuwkoop reden om een aantal oversteekplaatsen van attentieverhogende maatregelen te voorzien. Mimoun Salemi, eigenaar van Sysconnect, en Rob Veelenturf, verkeerskundige bij de gemeente Nieuwkoop, vertellen over de maatregelen die op de Churchilllaan zijn gerealiseerd.

“In 2020 heeft de gemeente Nieuwkoop een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan vastgesteld. In dat plan staat omschreven dat er meer aandacht moet komen voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. We hebben een afstudeerder een kritische analyse laten maken van een aantal voetgangersoversteekplaatsen. Uit die analyse kwam een zevental oversteekplaatsen die als onveilig werden ervaren. Het gaat in deze gevallen om subjectieve verkeersonveiligheid. Het kruispunt van de Churchilllaan en de Elleboogvaart was één van die locaties”, vertelt Veelenturf.

"-"
Kruispunt Churchilllaan – Elleboogvaart (Bron: Rob Veelenturf)

Automatische piloot

“De Churchilllaan heeft een belangrijke positie in het verkeersnetwerk van Nieuwkoop. Het is een wijkontsluitingsweg waar het gemotoriseerde verkeer met een snelheid van 50 km per uur rijdt. Aan weerzijden van de weg liggen belangrijke voorzieningen, zoals een sporthal. Binnen de gemeente krijgen we meldingen van fietsers en voetgangers die zich onveilig voelen bij het oversteken van de Churchilllaan. Automobilisten verlenen niet altijd voorrang of zien de oversteekplaatsen over het hoofd”, zegt Veelenturf.

Met onze attentieverhogende maatregelen triggeren we de automobilist. De automobilist kan vroegtijdig zijn rijgedrag aanpassen, omdat hij gewaarschuwd wordt dat er een fietser/voetganger gaat oversteken”, legt Salemi uit.

De maatregel

De bestaande gecombineerde fiets- en voetgangersoversteekplaats is verrijkt met knipperende lampjes in het wegdek en met waarschuwingsborden voorzien van verlichting. Zodra een fietser of voetganger met een thermische camera gedetecteerd wordt, gaan de lampjes branden. De lampjes staan dus niet continu aan, dat zou het effect afzwakken.

“Het systeem is betrouwbaar. Je kunt de felheid van de verlichting instellen, bijvoorbeeld afhankelijk van het moment op de dag. Overdag branden de lampjes 25 procent feller dan in de avonduren. Daarnaast hebben we het systeem voorzien van een alarm. We krijgen direct een melding als er iets loos is en kunnen vanaf een afstand monitoren wat er dan precies aan de hand is”, zegt Salemi.

“We zijn erg blij met de attentieverhogende maatregelen. Tot nog toe hebben we alleen maar positieve reacties ontvangen”, besluit Veelenturf.

Sysconnect
sysconnect.nl

De attentieverhogende maatregelen (Fotobron: Rob Veelenturf)