Forse toename gestolen E-bikes

donderdag 10 februari 2022

Uit een analyse van de aangiftecijfers van de Nationale Politie is gebleken dat het aantal aangiftemeldingen van gestolen E-bikes het afgelopen jaar opnieuw fors is toegenomen. Afgelopen jaar nam het aantal aangiftes van gestolen E-bikes met 25 procent toe ten opzichte van het jaar daarvoor. De Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.) voerde de analyse uit en concludeerde dat de diefstal van E-bikes de afgelopen twee jaar met 74 procent gestegen is.

De toenemende populariteit van de E-bike wordt als belangrijke reden genoemd voor de toename van het aantal aangiftemeldingen van gestolen E-bikes. “In 2020 bedroeg de E-bikeverkoop al 50 procent van de totale markt, helaas neemt hierdoor ook de criminaliteit toe.” De politie geeft aan dat voor de oplossing van dit probleem hulp nodig is van de industrie. Uit cijfers blijkt dat tachtig procent van de fietsen die zijn uitgerust met een track and trace-syteem weer wordt teruggevonden.

Daling aangiftes ‘gewone’ fietsendiefstal

Veruit de meeste E-bikes worden op straat gestolen. Van de ruim 22.500 aangiftes werd ongeveer 2.000 keer aangifte gedaan van zogeheten geclassificeerde diefstal, hierbij vindt de diefstal in een afgesloten ruimte plaats. Van de tien grootste stand van Nederland steeg het aantal aangiftes het meest in Utrecht, daar nam het aantal aangiften van gestolen E-bikes met ruim 66 procent toe.

Waar het aantal aangiften van gestolen E-bikes de laatste jaren fors is toegenomen, daalt het aantal aangiften van niet-elektrisch aangedreven fietsen de laatste jaren stevig. Dit heeft volgens S.A.F.E. te maken met het feit dat steeds minder mensen aangifte doen van ‘gewone’ fietsendiefstal.

Bron: Shutterstock