Meer zonnepanelen in fietspad SolaRoad

woensdag 9 november 2016
timer 1 min
Het eerste Nederlandse fietspad dat is voorzien van zonnepanelen, de zogenaamde SolaRoad, wordt met 20 meter verlengd en voorzien van micro-omvormers. De verlenging van het fietspad is onderdeel van een driejarige pilot. In 2017 wordt bepaald of het zonne-energie-fietspad op grote schaal economisch haalbaar is.

Het zonnepad werd in 2014 geopend, naast de N203 in Krommenie. De fietsers rijden over geprefabriceerde wegdekpanelen met een oppervlak van gehard glas. Onder het glas zijn zonnecellen aangebracht, die zonne-energie omzetten in elektriciteit. De opgewekte elektriciteit wordt gebruikt om verlichting en bewegwijzering aan te drijven.

Andere omvormers 

Bij de uitbreiding van het fietspad wordt elk zonnepaneel voorzien van zijn eigen micro-omvormer. Bij een string-omvormer, waarbij meerdere zonnepanelen aan één omvormer gekoppeld zijn, beïnvloedt het slechtst presterende paneel de totale prestatie teveel. Het gebruik van omvormers in noodzakelijk, omdat zonnepanelen gelijkstroom produceren. Elektrische apparatuur werkt echter op wisselstroom. 

De SolaRoad wordt ontwikkeld door een consortium van TNO, de provincie Noord-Holland, Ooms Civiel en Dynniq. Autarco is leverancier van de nieuwe micro-omvormers.


Lees verder

Fietspaden Oosthoutlaan in Teylingen opgeknapt

25 mei om 10:28 uur
De fietspaden op de Oosthoutlaan in Teylingen (Zuid-Holland) hebben een opknapbeurt gekregen. Het gaat om twee…
Lees verder »

Boodschappen bezorgd per fiets in Leiden

15 mei om 11:52 uur
HerenDoeza, de ondernemersvereniging van de Herenstraat en Doezastraat in Leiden, is partner van Bereikbaar…
Lees verder »

Franse burgers ontvangen 50 euro voor fietsreparaties

11 mei om 16:11 uurtimer5 min
Nu in Frankrijk de coronamaatregelen ook stapsgewijs versoepeld worden, stimuleert de Franse overheid burgers om…
Lees verder »

Rotterdam zoekt ruimte voor de 1.5 metersamenleving

8 mei om 13:12 uur
In de nieuwe 1.5 metersamenleving is de verdeling van de ruimte op straat een urgent thema. De gemeente Rotterdam…
Lees verder »

Verkeersmaatregelen rondom opstarten basisonderwijs

6 mei om 11:23 uurtimer5 min
CROW-Fietsberaad, GMNI, Ruimte voor lopen en de Tour de Force hebben samen de notitie 'Verkeersmaatregelen rond…
Lees verder »

E-bikes in trek bij zorgpersoneel

16 apr om 09:26 uur
Zorgpersoneel van zowel het St. Anthonius Ziekenhuis in Nieuwegein, het OLVG en het Leger des Heils in Amsterdam…
Lees verder »

Tour de Force: “We hebben meer mensen op de fiets nodig”

1 apr om 10:21 uurtimer5 min
De Tour de Force heeft zich in het afgelopen jaar opgemaakt voor een tweede etappe richting 20 procent meer…
Lees verder »