Verkeersmaatregelen rondom opstarten basisonderwijs

woensdag 6 mei 2020
timer 5 min

CROW-Fietsberaad, GMNI, Ruimte voor lopen en de Tour de Force hebben samen de notitie 'Verkeersmaatregelen rond opstarten basisonderwijs 11 mei 2020' opgesteld. Op 11 mei gaan de basisscholen weer deels open, net als kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. De notitie richt zich op gemeenten en wat zij kunnen doen om het gebied rondom scholen zo in te richten dat zowel ouders als kinderen een veilige afstand kunnen houden bij het naar school - en weer naar huis - gaan. 

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het veilig verzorgen van het haal- en brengmoment. Voor het goed en veilig afwikkelen van het verkeer hebben de meeste scholen wel de medewerking van gemeenten nodig. De notitie stelt dat het concept 'schoolstraat' een bijdrage kan leveren aan de veiligheid, net als het laatste stuk naar school wandelen. Dat geldt voor ouder en kinderen, maar ook voor personeel. Het wordt aanbevolen om de fiets of auto niet bij de school, maar een stuk van de school af te parkeren. Hiervoor zou de gemeente een (tijdelijk) parkeerverbod vlakbij de school of een tijdelijke wegafsluiting tijdens de breng- en haalspits in te stellen. Daarbij kan het wel zijn dat de verkeerscirculatie aangepast dient te worden om de bereikbaarheid te waarborgen. 

Andere aanbevelingen zijn het markeren van plekken waar ouders afscheid kunnen nemen van hun kinderen, of waar ze kinderen kunnen opwachten aan het einde van de schooldag, het reguleren van loopstromen van vertrekkende en aankomende ouders, en het instellen van een zogenoemde loopbus. Bij dit systeem brengen de ouders de kinderen naar een vaste halte, waarna de kinderen gezamenlijk onder begeleiding van volwassenen naar school lopen. 

Gemeenten kunnen ook de (corona-)veiligheid van de gangbare schoolroutes controleren. Daarbij kan gekeken worden naar verruiming van opstelruimtes bij oversteken en aanpassing van de groentijden van VRI's. 

Voor een tijdelijke maatregel zoals een tijdelijk inrijverbod is een verkeersbesluit niet noodzakelijk. 

De opstellers van de notitie beschouwen de notitie als een eerste verzie. Aanvulling en verbeteringen zijn welkom via fietsberaad@crow.nl. Ook praktijkvoorbeelden zijn zeker welkom. Op 7 mei is er Kennissessie in de vorm van een webinar over dit onderwerp voor gemeentelijke verkeersdeskundigen. Aanmelden kan hier.

Lees verder

Fietspaden Oosthoutlaan in Teylingen opgeknapt

25 mei om 10:28 uur
De fietspaden op de Oosthoutlaan in Teylingen (Zuid-Holland) hebben een opknapbeurt gekregen. Het gaat om twee…
Lees verder »

Boodschappen bezorgd per fiets in Leiden

15 mei om 11:52 uur
HerenDoeza, de ondernemersvereniging van de Herenstraat en Doezastraat in Leiden, is partner van Bereikbaar…
Lees verder »

Franse burgers ontvangen 50 euro voor fietsreparaties

11 mei om 16:11 uurtimer5 min
Nu in Frankrijk de coronamaatregelen ook stapsgewijs versoepeld worden, stimuleert de Franse overheid burgers om…
Lees verder »

Rotterdam zoekt ruimte voor de 1.5 metersamenleving

8 mei om 13:12 uur
In de nieuwe 1.5 metersamenleving is de verdeling van de ruimte op straat een urgent thema. De gemeente Rotterdam…
Lees verder »

E-bikes in trek bij zorgpersoneel

16 apr om 09:26 uur
Zorgpersoneel van zowel het St. Anthonius Ziekenhuis in Nieuwegein, het OLVG en het Leger des Heils in Amsterdam…
Lees verder »

Tour de Force: “We hebben meer mensen op de fiets nodig”

1 apr om 10:21 uurtimer5 min
De Tour de Force heeft zich in het afgelopen jaar opgemaakt voor een tweede etappe richting 20 procent meer…
Lees verder »

Tour de Force: ‘Wij verbinden, versterken en verspreiden’

31 mrt om 13:18 uurtimer7 min
Ploegleiders Kate de Jager (namens ministerie IenW) en Hugo van der Steenhoven (namens ministerie VWS) hebben hun…
Lees verder »